Okładka

  Działalność redaktorska

    Publicystyka

      Festiwale Nauki

        Pożyteczne adresy

Cover

  Editorial activity

    Journalism

      Festivals of Science

 

 

 

 

 

ANDRZEJ ZIMNIAK

Festiwale Nauki

 

 

Festivals of science

 

Od 1997 roku odbywają się w Warszawie Festiwale Nauki, wzorowane na znanym w świecie Festiwalu Edynburskim. Ta impreza, w której rokrocznie uczestniczy ok. 50 tysięcy gości, a spotkania organizuje ponad 100 instytucji, odgrywa rolę edukacyjną nie do przecenienia, zwłaszcza w okresie aspiracji naszego kraju do coraz szerszego uczestnictwa w procesach globalizacji.

Wydział Farmaceutyczny AM bierze od początku aktywny udział w Festiwalach, organizując po kilkanaście imprez i przyciągając rzesze uczestników - co rok kilkaset osób, głównie spośród młodzieży licealnej.

Początkowo przypadła mi rola inicjatora, a następnie - aż do dziś - rola koordynatora festiwalowych imprez na Wydziale Farmaceutycznym. Ponadto od roku 2000 jestem organizatorem dyskusji panelowych w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, które odbywają się również w ramach Festiwali Nauki.

 

 

 

Adresy URL:

 

Festiwal na Wydz. Farmaceutycznym:

http://www2.wum.edu.pl/~axzimni/festiwal/face.html

 

Ogólna oficjalna strona Festiwalu w Warszawie:

http://www.festiwalnauki.edu.pl/

Beginning with 1997, in Warsaw the Festivals of Science are organized, and the example was taken by Festival in Edinburg. Every year we have in Warsaw ca. 50.000 guests, and engaged are over 100 sceintific institutions. Every educational effort is of great importance, especially in the time of globalization.

The Faculty of Pharmacy at Medical University in Warsaw participates from the beginning in this enterprise, organizing every year more than ten meetings for couple of hundreds guests, mostly pupils.

At the beginning I was originator and now I work as coordinator of performances, shows and panel discussions at the Faculty of Pharmacy. Moreover, from 2000 I organize and be in the chair of panel discussions in the Association of Polish Writers, which are also part of festival events.

 

 

 

 

 

URL addresses:

 

Festival at the Faculty of Pharmacy:

http://www2.wum.edu.pl/~axzimni/festiwal/face.html

 

General official site of the Festival in Warsaw:

http://www.festiwalnauki.edu.pl/