Okładka

  Działalność redaktorska

    Publicystyka

      Festiwale Nauki

        Pożyteczne adresy

Cover

  Editorial activity

    Journalism

      Festivals of Science

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRZEJ ZIMNIAK

Publicystyka

 

 

Journalism

 

Na styku nauki i literatury samoistnie lokuje się publicystyka popularnonaukowa i eseistyczna, a więc trudno się dziwić, że skorzystałem z tej możliwości kontaktu z czytelnikiem. Napisałem ponad 100 artykułów m. in. z takich dziedzin, jak sposoby upowszechniania nauki, prognozy cywilizacyjne i futurologia, zdrowa żywność i unikanie toksyn, humor i groteska oraz relacje z ciekawych podróży. Publikowałem te prace w pismach specjalistycznych, naukowych, społeczno-politycznych, tzw. periodykach kobiecych i w dziennikach. Pragnąłem, aby zakres oddziaływania artykułów był jak największy, co chyba się udało.

Oto wybrane pozycje z dorobku:

Publikacje popularnonaukowe:

   1.       Inżynieria genetyczna - u progu nowej ery (red. i autor), książkowa praca zbiorowa, 17 artykułów, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 2000.

   2.       Antybiotyki - superbroń XX wieku, Wiedza i Życie 9/97, s. 12-16.

   3.       Toksyczne mieszkanie, Świat to Apteka 5/99, s. 62-63.

   4.       Chemia czy wolna wola, Nowa Fantastyka 11/93, s. 73 (naturalne narkotyki miłości).

   5.       Piekielny trójkąt, Wiedza i Życie 12/96, s. 64-66 (Trójkąt Bermudzki, hipoteza metanowa).

   6.       Rajstopy i liny okrętowe, Wiedza i Życie 5/97, s. 78-79 (nylon i jego postaci użytkowe).

   7.       Zniewalający zapach, Gazeta Polska z 27.08.97, s. 15 (feromony ludzkie).

   8.       Transgeniczny ogród, Kobieta i Styl 6/98, 50-51 (metody transgeniczne w rolnictwie i hodowli).

   9.       Wkrótce ludzkie klony?, Nauka i Przyszłość 3/98, s. 6.

10.       W roli Stwórcy, Kobieta i Styl 5/98, 48-49 (klonowanie)

11.       Klonowanie człowieka, Fenix 8/99, 169-174.

12.       W niewoli genów, Fenix 2/01, 112-115 (rozważania o medycznych i społecznych implikacjach modyfikacji ludzkiego genomu).

13.       Odtwarzanie telomerów - droga do wieczności?, Nauka i Przyszłość 3/99, s. 20.

14.       Naturalne nie zawsze znaczy dobre, Świat to Apteka 10/99, s. 60-61.

15.       Problemy z tlenem, Świat to Apteka 4/00, s. 56-57 (tlen trucizną?).

16.       Zapach bomby, Fenix 7-8/00, s. 114-116 (nauka w walce z terroryzmem).

17.       Fala odbita, Fenix 3/01, 103-106 (próby ograniczenia wolności badań rodzą postawy ekstremistyczne u naukowców).

18.       Terroryzm totalny, http://www.nauka.gildia.pl/, wrzesień 2005.

 

Chemia a odżywianie:

19.       Mleko z penicyliną, Świat to Apteka 5/00, 60-61.

20.       Słodziki - słodycz z probówki, Świat to Apteka 4/99, s. 60-61.

21.       Uciec od toksyn, Kobieta i Styl 10/96.

22.       Woda nasza powszednia, Kobieta i Styl 11/96.

23.       Więcej ryb w jadłospisie!, Nauka i Przyszłość 9/99, s. 20.

24.       Chemia na talerzu, Kobieta i Styl 5/97.

25.       Naturalna dieta wyszczuplająca, Kobieta i Styl 1/98.

26.       Witaminy na zimę, Kobieta i Styl 9/98.

27.       Paradoks południa, Kobieta i Styl 12/98 (alkohole w jadłospisie)

28.       Sól w jadłospisie, Kobieta i Styl, 1/00, 72 (wady i zalety solonych potraw).

29.       Sól z jodem i rozporządzenie z brakiem wyobraźni, Gazeta Stoł. z 22-23.02.97 (przeciw nakazowemu jodowaniu soli).

30.       Masło czy margaryna?, Nauka i Przyszłość 10/98, s. 7.

 

Futurologia:

31.       Książka przyszłości, Życie Warszawy z 17-18.04.99, 11.

32.       Ekosystemy rzeczywiste i fantastyczne, Fenix, 5/99, 92-96.

33.       Zmienne stałe, Fenix, 7/99, 162-166.

34.       Krajobraz za milion lat, Nowa Fantastyka 8/97, 72-74.

35.       Wiecznie żyć i młodym być, Życie Warszawy z 20-21.03.99, 11.

36.       Nastała era wideoklipu, Życie Warszawy z 24-25.04.99, 11.

37.       Wojskowe wirusy i musztra technorobaków, Fenix 4/99, 109-114.

38.       Płeć trzeciego tysiąclecia, Fenix, 9/99, 163-168.

39.       Nie wierzę w nanotechnologię, Fenix, 2/00, 115-118.

40.       Ulepszanie ciała, Fenix, 4/00, 114-117.

41.       Wyjście życia poza Ziemię (I część) Fenix 11/00, 4-8 (naturalne zasiedlanie kosmosu).

42.       Adaptacja życia w kosmosie (II część) Fenix 12/00, 62-66.

43.       Wycieczka do gwiazd, Fenix 4/01, 106-110 (czym będą podróże międzygwiazdowe).

44.       Wojny XXI wieku, Fenix 1/01 s. 115-119 (uwarunkowania społeczne, technika, prognozy).

45.       Wieczne życie czy śmierć na raty, Nowa Fantastyka 8/2006, 7-9 (perspektywy długowieczności).

46.       Technologie przyszłości, Nowa Fantastyka 11/2006, 6-8 (opcje: rekonstrukcyjna, biotechnologiczna i autokonstrukcyjna).

 

Publikacje nt. popularyzacji nauki:

47.       Kilka uwag o upowszechnianiu nauki, Nauka 1/99 s.181-195.

48.       Rola słowa w cywilizacji obrazkowej, Zagadnienia Naukoznawstwa, 36, 1 (2000) s. 123-130.

49.       Recenzje publikacji popularyzatorskich, Nauka i Przyszłość 9/97, s. 3.

50.       Centrum Upowszechniania Nauki PAN - stan obecny i perspektywy, Zagadnienia Naukoznawstwa, 35, 3-4 (1999) 379-383.

51.       Warszawski Festiwal Nauki '97 - udana inicjacja, Nauka 1/98 s. 189-193.

52.       Warszawski Festiwal Nauki '98 - udana kontynuacja, Nauka 1/99 s.244-247.

53.       II Festiwal Nauki w Warszawie, Zagadnienia Naukoznawstwa, 34, 3 (1998) 442-443.

54.       Festiwal Nauki '97 w Warszawie i na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej, Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 1-2/98, 13-18.

55.       Festiwal Nauki '98 na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie, Medycyna Dydaktyka Wychowanie 1-2/99, 35-49.

56.       Festiwal Nauki '99 na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie, Medycyna Dydaktyka Wychowanie 1-2/00, 29-45.

57.       Festiwal Nauki '2000 na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie, Medycyna Dydaktyka Wychowanie 1-2/2001, 15-27.

58.       Między klawiaturą a brzegiem utworu, Fenix 5/01, 78-84 (jak pisać ciekawie, zrozumiale i pożytecznie).

 

On the juction of science and literature spontaneously the popularized scientific and esseyistic journalism is located, thus, I took the opportunity to get into touch with my readers using this way. I published over 100 articles, e. g. in areas: advancement of science, futurology, healthy food and how to avoid toxins, humor and burlesque, relations from journeys. I published in all possible periodicals, magazines and newpapers.

Selected titles are listed below, but only (sorry) in the Polish section.