Andrzej Zimniak (red)

"Inżynieria genetyczna - u progu nowej ery" (CUN PAN 2000)

• stan wiedzy

• opinie

• punkty widzenia

• apele i stanowiska

• przez pryzmat literatury i filmu

 

Spis treści
 • Andrzej Zimniak "Manipulacje genetyczne - przekleństwo czy nadzieja?" (wprowadzenie)

 • Tomasz Łęski "Naturalne procesy transgenizacji"

 • Jacek Skała "Sekwencjonowanie genomów - od drożdży do człowieka"

 • Tomasz Łęski "Rośliny transgeniczne"

 • Stefan Malepszy "Wprowadzenie roślin transgenicznych do rolnictwa - konsekwencje i problemy"

 • Lech Zwierzchowski "Transgeniczne zwierzęta - dobrodziejstwo czy zagrożenie?"

 • Tomasz Łęski "Klonowanie zwierząt"

 • Marcin Ryszkiewicz "Rewolucja w genetyce a ewolucja człowieka" (rozmowa z A. Zimniakiem)

 • Mariusz Żydowo "Molekularne badania i manipulacje genetyczne: rodowód naukowy, pytania bioetyków i społeczne oczekiwania"

 • Jerzy Nowak "Korzyści i zagrożenia towarzyszące poznaniu ludzkiego genomu"

 • Stanisław Warzeszak "Stwórczość człowieka w dziedzinie gentechnologii - z punktu widzenia teologa"

 • Alicja Przyłuska - Fiszer "Spojrzenie bioetyka na manipulacje genetyczne"

 • Anna Michalska, Tomasz Twardowski "Bioetyka normatywna"

 • Krzysztof Lipka-Chudzik "Strach przed sobowtórem - literackie egzemplifikacje naszych lęków i nadziei"

 • Apel naukowców i innych osobistości, popierający klonowanie: "Deklaracja w obronie klonowania i niezawisłości badań naukowych" (wg. Free Inquiry)

 • Stanowisko Prezydium P.A.N. w sprawie form transgenicznych oraz klonowania i badań nad klonowaniem organizmów

 • Aneks: Anna Michalska, Tomasz Twardowski "Biotechnologia. Zagadnienia legislacyjne"

 

POWRÓT