Okładka

  Życiorys

    Publikacje

      Komunikaty

        Struktury

Dr inż. Andrzej Zimniak

 

BIOGRAM

 

Dane personalne:

Ur. 3.10.1946 r. w Warszawie; żonaty; jedno dziecko.

Wykształcenie:

Matura: 1964, XIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.

Wyższe studia (mgr inż.): 1969, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

Doktorat (dr n. chemicznych): 1976, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

Zatrudnienie:

Studia doktoranckie: 1970-74, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

Specjalista, st. specjalista: 1974-1993, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

Adiunkt: 1993-teraz, Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie.

Aktywność zawodowa:

Staże zagraniczne:

Cornell University, Ithaca, USA, postdoctoral fellow (18 miesięcy, 1977-78).

University of Texas, Houston, USA, research associate (3 miesiące, 1987-88).

University of Arkansas, Little Rock, USA, visiting professor (6 miesięcy, 1990-91).

Publikacje naukowe:

43 artykuły w recenzowanych czasopismach.

55 wystąpień na konferencjach.

2 zgłoszenia patentowe.

Bieżąca tematyka badawcza i zainteresowania:

Badania budowy związków biologicznie czynnych metodami spektralnymi (NMR, MS, IR, X-ray), oddziaływania niewiążące, modelowanie molekularne (AM1. PM3, DFT). Flawonoidy, cefalosporyny, antracykliny, kompleksy azyn z karbonylżelazem.

Dydaktyka:

Wykłady i ćwiczenia z zastosowania metod spektralnych, Wydz. Chemiczny PW, 1974-92 (kurs dzienny 1 semestr, kursy podyplomowe).

Opieka nad 7 pracami dyplomowymi, Wydz. Chemiczny PW, 1972-92.

Zajęcia z Chemii Fizycznej, laboratorium i ćwiczenia rachunkowe, Wydz. Farmaceutyczny AM, 1992-teraz.

Kierownik Pracowni Chemii Fizycznej, Wydz. Farmaceutyczny AM, 1995-2000.

Kierownik Pracowni Chemii Fizycznej, Kierunek Analityki Medycznej, 2006-teraz.

Wykłady z Chemii Fizycznej, Kierunek Analityki Medycznej, 2007-teraz.

Uzyskane sponsorowanie badań:

Grant KBN "Badania supramolekularne makrocyklicznych układów biazynowych", 1993-94, kierownik grantu.

Przynależność do stowarzyszeń:

Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (dorobek: 11 tomów literatury beletrystycznej).

Upowszechnianie nauki:

Redaktor Naczelny naukowego czasopisma internetowego "Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie", 2003-teraz.

Redaktor programowy w Biuletynie PAN Ser. Chem., 1997-99.

Redaktor i współautor książki "Inżynieria genetyczna - u progu nowej ery", Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 2000.

Organizator wykładów monograficznych na Wydz. Farmaceutycznym AM, 2001-teraz.

Koordynator Festiwalu Nauki na Wydz. Farmaceutycznym AM, 1997-teraz.

Koordynator Festiwalu Nauki w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, 2000-teraz.

Autor ponad 100 artykułów popularnonaukowych w prasie i czasopismach.

 

 

Aktualizowano: paźdz. 2009