ANDRZEJ ZIMNIAK

Adres korespondencyjny:

Dr Andrzej Zimniak

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Farmaceutyczny

Zakład Badania Środowiska

ul. Banacha 1

02-097 Warszawa

Badania w dziedzinie

chemii

  Życiorys

  Lista publikacji

  Lista komunikatów na konferencjach

  Streszczenia wybranych wyników i struktury związków

 

Upowszechnianie

nauki

  Działalność redaktorska

  Publicystyka

  Festiwale Nauki


  Pożyteczne adresy

Research in the field of

chemistry

  Curriculum vitae

  List of publications

  List of communications on conferences

  Synopses of selected results and structures of compounds

 

Advancement of

science

  Editorial activity

  Journalism

  Festivals of Science

Kontakt:

zimniak13@gmail.com

Link zewnętrzny:

Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

External link:

Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw

 

Start

Powrót na główną okładkę

Back to the main cover

 

Aktualizowano: paźdz. 2009

Updated: Oct. 2009

 


 

The WebCounter used: http://www.digits.com/

Autorem stron jest Andrzej Zimniak
Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright © by Andrzej Zimniak