KONKURSY OKOŁOŻUŁAWSKIE

 

LAUR GILDII MISTRZÓW DLA WYDAWNICTWA

za wydawanie dobrej fantastyki

TYTUŁ KONESERA

dla Elektora który wytypował laureatów

 

     

 

 

 

     

Na początek

Regulamin Gildii

 

LAURY GILDII MISTRZÓW

dla wydawnictw

Aby uhonorować wydawnictwa, publikujące dobrą literaturę mieszczącą się w konwencji fantastyki, zostało ustanowione wyróżnienie przyznawane na podstawie wyników głosowania w konkursie Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Laur Gildii Mistrzów przyznawany jest rokrocznie tym wydawnictwom, które opublikowały najwięcej utworów nominowanych, wyróżnionych i nagrodzonych w rzeczonym konkursie. Przyznanie Lauru wynika wprost z rezultatów dwóch etapów głosowania, elektorskiego i jurorskiego, wg Regulaminu.

Za Komitet Organizacyjny Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

Andrzej Zimniak

29.11.2009


 

 

 

 

 

Laur Gildii Mistrzów w roku 2009

otrzymuje

Agencja Wydawnicza Runa

za opublikowanie następujących dzieł:

Zadra t.1 Krzysztofa Piskorskiego

(Złote Wyróżnienie)

Ziemia niczyja Anny Brzezińskiej

(Srebrne Wyróżnienie)

Chwała ogrodów

Anny Brzezińskiej i Grzegorza Wiśniewskiego

(nominacja)


 

 

Strona RUNY 

 

 

Laur Gildii Mistrzów w roku 2008

otrzymuje

Wydawnictwo Literackie

za opublikowanie następujących dzieł:

Lód Jacka Dukaja

(Główna Nagroda)

Tracę ciepło Łukasza Orbitowskiego

(Złote Wyróżnienie)

 

 


Strona Wydawnictwa Literackiego

 

 

Regulamin

nadawania Lauru Gildii Mistrzów

wydawnictwom publikującym literaturę fantastyczną

23.11.2009

 

§ 1.

Laur Gildii Mistrzów, zwany dalej Laurem, przyznawany jest rokrocznie wydawnictwom, które opublikowały dzieła wyróżnione i nagrodzone w konkursie Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego, zwanej dalej Nagrodą.

§ 2.

Przyznanie Lauru wynika bezpośrednio z rezultatów obu etapów głosowania w konkursach Nagrody: elektorskiego i jurorskiego.

§ 3.

Wynik edytorski oblicza się w punktach. Opublikowanie dzieła uhonorowanego Główną Nagrodą oznacza przyznanie 4 punktów, Złotym Wyróżnieniem 3 punktów, Srebrnym Wyróżnieniem 2 punktów. Każda nominacja, elektorska i jurorska, niezależnie oznacza przyznanie 1 punktu.

§ 4.

Wydawnictwu, które uzyskało sumę minimum 7 punktów, zostaje przyznany Laur Gildii Mistrzów.

 

 
     

 

 

 

 

 

     

Regulamin konkursu na tytuł Konesera

 

TYTUŁ KONESERA

dla Elektora, który wytypował laureatów

Uznanie dla erudycji Elektorów

W ramach konkursów związanych z Nagrodą Jerzego Żuławskiego zostało ustanowione wyróżnienie dla Elektorów za erudycyjne głosowanie - termin ten oznacza wskazania najbliższe werdyktowi Jury. A zatem rzeczone wyróżnienie wynika bezpośrednio z rezultatów głosowań Elektorów i Jurorów i przyznawane jest po ogłoszeniu werdyktu Jury.


 

Sylwester Kozdroj

(archiwum własne S.K.)

Tytuł KONESERA w 2010 r. otrzymuje Elektor

Sylwester Kozdroj

Sylwester w głosowaniu wytypował na pierwszym miejscu „Strukturę” Protasiuka, a na trzecim „Święty Wrocław” Orbitowskiego.

 

Informację upublicznił Andrzej Zimniak

podczas Falkonu dn. 13.12.2010.

 


 

Jarosław Ratajczyk

(fot. A. Zimniak)

Tytuł KONESERA w 2009 r. zdobył Elektor

Jarosław Ratajczyk

za trafne wskazania dzieł:

„Kameleon” Rafała Kosika, oraz

„Zadra” t.1 Krzysztofa Piskorskiego.

Nagrodę książkową ufundowała i przekazała w trakcie Falkonu ‘2009 Księgarnia Solaris, za co Wojtkowi Sedeńce serdecznie dziękujemy.

 

Andrzej Zimniak

29.11.2009

 

 


 

Krzysztof Głuch

(fot. A. Zimniak)

Tytuły KONESERÓW w 2008 r. ex aequo zdobyli Elektorzy

Krzysztof Głuch oraz

Rafał Wojciechowicz

za trafne wskazania dzieł:

„Lód” Jacka Dukaja,

„Tracę ciepło” Łukasza Orbitowskiego

„Epifania wikarego Trzaski” Szczepana Twardocha

 

Andrzej Zimniak

9.12.2009

 


 

Rafał pozostaje incognito

 

 

Regulamin

nadawania tytułu Konesera

związanego z Literacką Nagrodą im. Jerzego Żuławskiego

23.11.2009

 

§ 1.

Tytuł Konesera, zwany dalej tytułem, nadawany jest corocznie po zakończeniu głosowań Elektorów i Jurorów Literackiej Nagrody im. Jerzego Żuławskiego, zwanej dalej Nagrodą, i wynika bezpośrednio z rezultatów tych głosowań.

 

§ 2.

Tytuł nadawany jest Elektorowi, który uzyskał największą liczbę trafnych wskazań utworów.

 

§ 3.

Przez trafne wskazanie utworu rozumie się zgodność pozycji na liście głosowań: indywidualnego głosowania Elektora i wyniku głosowania Jury.

 

§ 4.

Przy nadawaniu tytułu preferowane są trzy trafne wskazania, a w razie ich braku dwa wskazania, honorowane w kolejności: {1-1 i 2-2}; {1-1 i 3-3}; {2-2 i 3-3}.

 

§ 5.

W razie równorzędnych wskazań dokonanych przez dwóch lub większą liczbę Elektorów tytuł przyznawany jest wszystkim.