Nagroda Literacka

im. Jerzego Żuławskiego

Rok 2010

PROMOTORSKA STRONA INFORMACYJNA

 

Hosting na stronach Andrzeja Zimniaka

 

     

Wejście

Informacje

Zgłoszone utwory

Jury

 

LAURY

Nominacje

LAUREACI

 

 

Wyniki głosowania Jury

Wyniki głosowania

   Elektorów

Lista Elektorów

 

Regulamin - wersja pdf

Regulamin - na stronie

                  Komentarz

 

Sponsorzy Patroni

 

Kontakt

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012

Na początek

Nagroda w 2010 roku przyznawana jest -

 • przez Jury złożone z literaturoznawców i krytyków literackich

 • za utwory utrzymane w konwencji fantastyki, opublikowane w roku ubiegłym

 • jako Główna Nagroda, Złote i Srebrne Wyróżnienie w kategorii powieści

 • jako Nagroda Specjalna za nowatorski utwór bez podziału na kategorie

Więcej informacji w REGULAMINIE 2010   (pdf)

Nominacje do Nagrody wyłaniane są w głosowaniu Elektorów oraz Jurorów.

Nagroda objęta jest patronatami m.in. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Fundacji Kultury.


Informacje bieżące:

Spotkanie z laureatami - Gala Nagrody na Falkonie

LAUREACI  Przeczytaj Szkice o zwycięzcach

Ogłoszenie werdyktu Jury Nagrody '2010

Nominacja Jury do Nagrody Specjalnej '2010

Nominacje '2010 - wyniki głosowania Elektorów

Lista utworów zgłoszonych do Nagrody

Cele linki zewnętrzne:

 

"Na Srebrnym Globie" - cały tekst

Oficjalna strona Nagrody

zulawski.nast.pl

Salon im J. Żuławskiego

Smuszkiewicz, Rudolf, Szeja

Kosik, Orbit, Szyda

Zimniak

Sci-Fi come back

Spotkał Żuławski Zajdla

Także:

Sobota, Strzeszewski, Zbierzchowski

 

a Więcej linków:

Konkurs w roku 2010:

Wroniec

PLO3

Zwycięzca w roku 2009:

Kameleon R. Kosika

 

Konkurs okołożuławski:

Tytuł Konesera dla Elektora

 

Jesteśmy na Facebooku!

 

     

 

 

 

   

Michał Protasiuk

(arch. M. Protasiuka)

 

Anna Kańtoch

(fot. Andrzej Zimniak)

 

Łukasz Orbitowski

(fot. Andrzej Zimniak)

 

Jacek Dukaj

(fot. Andrzej Zimniak)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci

Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

Rok 2010

 

   Główną Nagrodę otrzymuje

Michał Protasiuk za powieść Struktura

  

Złote Wyróżnienie otrzymuje

Anna Kańtoch za powieść Przedksiężycowi (t.1)

 

Srebrne Wyróżnienie otrzymuje

Łukasz Orbitowski za powieść Święty Wrocław

 

Nagrodę Specjalną otrzymuje

Jacek Dukaj za utwór Wroniec

 

Powyższe dzieła wybrało Jury złożone z literaturoznawców i krytyków literackich w składzie

 (wymieniono w porządku alfabetycznym):

Dariusz Brzostek, Anna Gemra, Lech Jęczmyk, Wojciech Kajtoch,

Mariusz Maciej Leś, Adam Mazurkiewicz, Iwona Pięta, Edyta Rudolf,

Antoni Smuszkiewicz i Jerzy Szeja.

 

Oprócz nagrodzonych dzieł, do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

nominowane były następujące powieści, wymienione w kolejności wg oceny Jury:

 

Trzeci świat Macieja Guzka

Letni deszcz. Sztylet Anny Brzezińskiej

Pan lodowego ogrodu, t.3 Jarosława Grzędowicza

 

&  &  &

 

Laureatom i autorom utworów nominowanych bardzo serdecznie gratulujemy!

 

 

Zobacz punktację głosowania Jury

 

Uroczyste ogłoszenie laureatów Nagrody odbyło się 19 października 2010 roku w Domu Literatury w Warszawie. Podczas sesji literackiej prof. Antoni Smuszkiewicz i dr Jerzy Szeja przedstawili nagrodzone dzieła oraz ich twórców. Fragmenty utworów odczytał aktor Adam Bauman. Spotkanie uświetniły swoją obecnością wnuczki Jerzego Żuławskiego, Agnieszka Żuławska-Umeda i Ewa Żuławska-Bogacka.

 

Laureatom  zostaną wręczone imienne statuetki i dyplomy podczas galowej imprezy dn. 13 listopada 2010, która odbędzie się w trakcie konwentu Falkon w Lublinie.

 


 

W roku 2010 miała miejsce 3. edycja Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego, przyznanej za dzieła utrzymane w konwencji fantastyki, opublikowane w 2009 roku. 10-osobowe jury złożone z literaturoznawców i krytyków literackich obradujące pod przewodnictwem prof. Antoniego Smuszkiewicza wyłoniło laureatów. Przyznano Nagrodę Główną, Złote i Srebrne Wyróżnienia, a także Nagrodę Specjalną za nowatorską prozę "z górnej półki". Nagroda objęta jest patronatami Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Fundacji Kultury, a jej wyłącznym finansowym sponsorem został, podobnie jak w latach ubiegłych, Festiwal Nauki w Warszawie.

 

Andrzej Zimniak

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Nagrody

 


 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

Nominacja jurorska do Literackiej Nagrody Specjalnej

im. J. Żuławskiego

w roku 2010

Komunikat ogłoszony w sieci 5.07.2010

Zgodnie z Regulaminem, Jury nominowało do Nagrody Specjalnej im. J. Żuławskiego utwór Jacka Dukaja "Wroniec". Jurorzy skorzystali z przysługującego im prawa i w okresie 15-30 czerwca 2010 r. 2 głosami dokonali tej nominacji.

W 2010 roku Jury nie dokonało dodatkowych nominacji do Głównej Nagrody i Wyróżnień, poprzestając na nominacjach elektorskich.

Andrzej Zimniak


 

 

Nominacje do Literackiej Nagrody im. J. Żuławskiego

w roku 2010

Komunikat ogłoszony w sieci 16.04.2010

 

W głosowaniu 55 Elektorów, przeprowadzonym w okresie 30.03-15.04.2010, zostały wyłonione utwory nominowane do Nagrody. Oto nominowane powieści, wymienione w kolejności wg liczby uzyskanych punktów:

 

1. Guzek Maciej                    Trzeci Świat

2. Orbitowski Łukasz             Święty Wrocław

3. Kańtoch Anna                   Przedksiężycowi, t.1

4. Grzędowicz Jarosław         Pan Lodowego Ogrodu, t. 3

5. Brzezińska Anna               Letni deszcz. Sztylet

6. Protasiuk Michał               Struktura

 

Punktacja powieści wskazanych przez Elektorów podana jest tutaj. A oto imienna lista Elektorów.

Autorom nominowanych utworów serdecznie gratulujemy! Zgodnie z Regulaminem lista nominowanych powieści może zostać rozszerzona przez Jury do dnia 15 czerwca 2010 r.

 

W osobnym punkcie Elektorzy przedstawili swoje rekomendacje dotyczące przyznania w 2010 roku Głównej Nagrody. Liczby głosów są następujące:

TAK - za przyznaniem Głównej Nagrody było 40 Elektorów.

NIE - nie chciało przyznania Głównej Nagrody 10 Elektorów.

        W takim przypadku przyznawane są tylko Wyróżnienia.

BEZ OPINII - 5 Elektorów.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Nagrody

Andrzej Zimniak


 

Komentarz do głosowania Elektorów w 2010 r.

Pod względem liczby głosujących było dobrze, choć - prawdę mówiąc, spodziewałem się wyższej frekwencji. Głosy oddało 55 Elektorów (dane dla lat 2008 i 2009, odpowiednio: 52; 63). A więc nastąpił spadek wobec ub. roku, niemal do poziomu startowego z roku 2008. Tym niemniej różnice są niewielkie i można powiedzieć, że liczba głosujących jest dość stabilna, choć skład zmienia się dynamicznie. Trzon stanowi grupa 24 Elektorów, którzy głosują już po raz trzeci (patrz lista) i mam nadzieję, że pozostaną z nami także w kolejnych latach. W tym roku zaproszenia wysłałem do 73 osób, ale chciałbym podkreślić, że zaproszenia z ubiegłych lat nie tracą ważności, jeśli tylko Elektor spełnia wymogi Regulaminu. Elektorzy, którzy pragną reaktywować działalność, powinni zgłosić się listownie.

A oto kilka innych danych statystycznych. Liczba utworów, które były punktowane (czyli uzyskały w głosowaniu minimum 1 punkt), wyniosła w tym roku 44 (lata 2008 i 2009: 45; 42). Powtarzalność jest więc wysoka. Nieco inaczej wyglądają liczby utworów, które osiągnęły próg 5% możliwych punktów - w tym roku to 12 utworów, wobec 17 i 18 w latach ubiegłych, a więc obecnie głosujący skupili się na nieco mniejszej liczbie dzieł. Zwycięzca otrzymał 34% teoretycznie możliwych punktów (poprzednio 58% i 30%), a więc wyjąwszy "Lód" Dukaja mamy też podobny ilościowy wynik. Te dane świadczą o pewnej stabilności zarówno rynku (liczba wydawanych dzieł i ich poziom), jak i Elektoratu Nagrody. To dobrze, bo po okresie założycielskim dochodzimy do etapu normalnej pracy. Teraz życzyłbym tylko Nagrodzie zwiększenia liczby Elektorów do 70-80, a także pojawienia się sponsora, który ufundowałby nagrodę rzeczową. W obu kwestiach jestem optymistą.

18.04.2010.

Andrzej Zimniak

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

a Linki:               

 

O KSIĄŻKACH

Konkurs w roku 2010:

Pan Lodowego Ogrodu t.3

zulawski.nast.pl

Wroniec

Esensja

zulawski.nast.pl

Rzeczpospolita

 

Zwycięzca w roku 2009:

Kameleon

Stolyk Literacki

Zaginiona Biblioteka

 

 

INFORMACJE

 


Galowa uroczystość wręczenia trofeów Laureatom

Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego ‘2010

na FALKONIE w Lublinie dn. 13.11.2010

Wszystkich przyjaciół Nagrody i wszystkich innych chętnych zapraszam na galę Żuławskiego, która odbędzie się podczas Falkonu, w sobotę 13 listopada 2010 w godzinach wieczornych. Przewidziane są takie atrakcje, jak spotkanie z Laureatami, uroczystość wręczenia imiennych statuetek i dyplomów, wygłoszenie laudacyjno-analitycznego resume, odczytanie fragmentów nagrodzonych utworów, dyskusja z udziałem uhonorowanych twórców, jak również antrakty muzyczne.

2.11.2010

Andrzej Zimniak


Ogłoszenie werdyktu Jury

Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego ‘2010

Dnia 19 października 2010 r. o g. 18 w Domu Literatury w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 odbędzie się uroczyste ogłoszenie laureatów 3. edycji Nagrody Literackiej im. J. Żuławskiego, przyznanej za dzieła utrzymane w konwencji fantastyki, opublikowane w 2009 roku. Utwory wybiera jury złożone z literaturoznawców i krytyków literackich obradujące pod przewodnictwem prof. Antoniego Smuszkiewicza. Nagroda objęta jest m. in. patronatami Festiwalu Nauki w Warszawie, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Fundacji Kultury. Po ogłoszeniu werdyktu odbędzie się sesja literacka, podczas której jurorzy prof. Antoni Smuszkiewicz i dr Jerzy Szeja przedstawią nagrodzone utwory oraz ich twórców. Festiwal Nauki jest sponsorem i współgospodarzem spotkania. Impreza jest otwarta, serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji o Nagrodzie: http://zulawski.nast.pl/.

6.10.2010

Andrzej Zimniak


Lista zgłoszonych do Nagrody polskich utworów fantastycznych, wydanych w 2009 roku

Lista zgłoszonych do Nagrody utworów ostatecznie zaktualizowana dnia 31.03.2010 r. znajduje się pod następującym adresem:

http://sad.duckandcover.cx/ausir/zulawski2009.xls

skąd można ją otworzyć i zapisać. Autorem listy jest Paweł Dembowski.

16.04.2010

Andrzej Zimniak


Dnia 9.01.2010 roku Paweł 'ausir' Dembowski udostępnił listę utworów, która jest wstępną propozycją dla Elektorów i Jurorów Nagrody. Lista znajduje się pod adresem

http://sad.duckandcover.cx/ausir/fantastyka2009.xls

Pawłowi i innym ew. autorom listy bardzo dziękujemy. Będziemy też wdzięczni za uwagi i uzupełnienia, które prosimy wysyłać bezpośrednio do autora.

9.01.2010

Andrzej Zimniak


Gratisowe egzemplarze fantastycznych utworów dla Jury

W tym roku wcześniej, bo już w 1. połowie marca, rozpoczęła się wysyłka gratisowych egzemplarzy utworów dla Jury przez wydawnictwa, aby uniknąć spiętrzania terminów. Tytuły zamówione zostały przez Jurorów i uzupełnione przez Komitet Organizacyjny na podstawie wywiadów środowiskowych. Tytuły na liście wysyłkowej nie są rekomendacjami, a wysyłka gratisów ma na celu wsparcie i ułatwienie prac Jury. Po wyłonieniu nominacji przez Elektorów listy wysyłkowe zostaną uzupełnione, gdy zajdzie taka potrzeba.

Wydawcom, którzy przesyłają egzemplarze gratisowe, serdecznie dziękujemy. Lista ofiarodawców zostanie opublikowana osobno.

16.03.2010

Andrzej Zimniak


Zmiany w składzie Jury

Ponieważ red. Maciej Parowski wydał w styczniu 2010 r. powieść beletrystyczną z dziedziny fantastyki p.t. "Burza", jest aktywnym autorem i zgodnie z Regulaminem nie może pełnić funkcji Jurora Nagrody. Bardzo dziękujemy Maciejowi za jego wkład w prace Jury w latach 2008 i 2009 i liczymy, że nadal będzie wspierał Nagrodę.

9.01.2010

Mam przyjemność zawiadomić, że do składu Jury w roku 2010 dołączyła dr Iwona Pięta, m. in. specjalistka z zakresu prozy Stanisława Lema. Serdecznie witamy!

27.01.2010

Kolejna dobra wiadomość: członkowie Jury jednomyślnie wybrali Przewodniczącego, którym został ponownie prof. Antoni Smuszkiewicz. Gratulujemy wyboru!

28.01.2010

Andrzej Zimniak

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     
Wersja .pdf

 

Regulamin Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

Rok 2010

 

§ 1

 1. Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest za najlepsze, według werdyktu Jury, oryginalne prozatorskie utwory polskojęzyczne utrzymane w konwencji fantastyki, które zostały wydane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku.

 2. Ocenie podlegają wartości literackie dzieła.

 3. Celem przyznawania Nagrody jest promowanie wartościowej literatury utrzymanej w konwencji szeroko pojętej fantastyki.

 4. W konkursie uwzględnia się pierwsze publikacje utworów żyjących autorów ogłoszonych drukiem na nośniku papierowym w książkach posiadających numer ISBN lub czasopismach posiadających numer ISSN.

 5. Utwory publikowane jako części tematycznego cyklu lub wielotomowej powieści ocenia się każdy oddzielnie, z wyjątkiem wymienionym w §1 p. 6.

 6. Tematyczny cykl utworów lub wielotomowa powieść mogą być zgłoszone do konkursu Nagrody jako całość pod warunkiem, że ostatnia część ukazała się w poprzednim roku i żadna z części wydanych wcześniej nie uzyskała Nagrody bądź Wyróżnienia. Chronologicznie ostatni tom zgłaszanej serii nie musi stanowić utworu kończącego serię. Tego rodzaju zgłoszenie odbywa się na wniosek co najmniej jednego Jurora do dnia zamknięcia listy zgłoszeniowej 31 marca.

 7. Ramy organizacyjne dla postępowania konkursowego Nagrody tworzy Regulamin Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego, zwany dalej Regulaminem. Aktualna wersja Regulaminu publikowana jest do dnia 15 lutego każdego roku.

 8. Pracami organizacyjnymi i koordynującymi niezbędnymi do przyznawania Nagrody zajmuje się Komitet Organizacyjny Nagrody, zwany dalej Komitetem.

 

§ 2

 1. Nagroda przyznawana jest jako:

a) Główna Nagroda,

b) Złote Wyróżnienie,

c) Srebrne Wyróżnienie,

d) Nagroda Specjalna.

 1. Główna Nagroda, Złote Wyróżnienie i Srebrne Wyróżnienie przyznawane są w kategorii powieści.

 2. Na wniosek co najmniej dwóch Jurorów w danym roku zostaje ustanowiony konkurs dotyczący Nagrody Specjalnej za wyróżniający się nowatorski utwór, przyznawanej bez podziału na kategorie. Termin złożenia tego wniosku upływa 15 kwietnia. Wniosek należy składać do Przewodniczącego Komitetu.

 3. Jury może w danym roku zrezygnować z przyznania Głównej Nagrody. Jury w danym roku może nie ustanowić Nagrody Specjalnej.

 4. Za powieść uznaje się utwór o objętości powyżej 150 stron znormalizowanych (270 000 znaków ze spacjami). Jury ma prawo zmienić kwalifikację utworu do kategorii powieści lub opowiadania. Zmiana kategorii odbywa się drogą głosowania na wniosek co najmniej 1 Jurora. Za przeprowadzenie tego głosowania odpowiedzialny jest Przewodniczący Komitetu.

 5. W razie wątpliwości dotyczących przynależności utworu do konwencji fantastyki Jury podejmuje decyzję drogą głosowania. Głosowanie w tej sprawie odbywa się na wniosek co najmniej 1 Jurora. Za przeprowadzenie tego głosowania odpowiedzialny jest Przewodniczący Komitetu.

 6. Lista zgłoszeniowa utworów, wyszczególniająca powieści i opowiadania, biorących udział w konkursie zostaje zamieszczona przez Komitet na internetowej stronie Nagrody lub opublikowana w inny sposób w styczniu każdego roku. Lista może być aktualizowana do dnia 31 marca na podstawie zgłoszeń wszystkich zainteresowanych. Po tym terminie lista nie może być uzupełniana o nowe pozycje.

 

 § 3

 1. Jury składa się z literaturoznawców ze stopniem doktora i dorobkiem  naukowym w dziedzinie fantastyki oraz z krytyków literackich o odpowiednim autorytecie, publikujących artykuły o fantastyce. Skład Jury jest jawny.

 2. W Jury nie mogą zasiadać przedstawiciele wydawnictw książkowych, publikujących fantastykę. Członek Jury nie może być aktywnym pisarzem publikującym utwory z dziedziny fantastyki.

 3. Jury powoływane jest co roku do dnia 28 lutego na okres jednej kadencji przez Komitet bona fide według kwalifikacji merytorycznych kandydatów po zasięgnięciu opinii środowiska akademickiego. Jury ze swojego składu wybiera Przewodniczącego Jury do dnia 15 marca w głosowaniu przeprowadzanym zwykłą większością głosów. Za przeprowadzenie tego głosowania odpowiedzialny jest Przewodniczący Komitetu. Kandydatury na Przewodniczącego Jury może wysuwać każdy członek Jury i Przewodniczący Komitetu.

 4. Po zakończeniu głosowania Jury pełni funkcje orzekające, kwalifikujące i opiniotwórcze  aż do dnia powołania nowego składu.

 5. Liczba kadencji dla Jurorów nie jest ograniczona.

 6. Liczba Jurorów nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 15.

 

 § 4

 1. Gremium Elektorów zostaje co roku powołane w celu przeprowadzenia inicjującego głosowania i wyłonienia utworów nominowanych w kategorii powieści. Mandat Elektora wygasa po oddaniu przez niego głosu. Skład Gremium Elektorów jest jawny.

 2. Elektorzy zostają bona fide zaproszeni do udziału w pracach Gremium przez Komitet na podstawie wiedzy członków Komitetu i powinni należeć do opiniotwórczych odbiorców literatury fantastycznej.

 3. Elektor nie może być przedstawicielem wydawnictwa książkowego, publikującego fantastykę. Elektor nie może być aktywnym pisarzem publikującym utwory z dziedziny fantastyki.

 4. Liczba kadencji dla Elektorów nie jest ograniczona.

 5. Liczba Elektorów nie może być mniejsza niż 40 i nie powinna przekraczać 100.

 

 § 5

 1. Obowiązkiem Elektora jest zapoznanie się z listą zgłoszeniową utworów i ewentualne jej uzupełnienie do dnia 31 marca.

 2. Elektorzy mają prawo przystąpić do głosowania po otrzymaniu Karty do głosowania, zwanej dalej Kartą, od Przewodniczącego Komitetu. Głosowanie polega na wypełnieniu Karty i odesłaniu jej w postaci załącznika do listu elektronicznego z tego samego adresu, na który Kartę przysłano, najpóźniej do dnia 15 kwietnia. Głosy oddane po 15 kwietnia są nieważne.

 3. Głosowanie Elektorów polega na wymienieniu od 1 do 5 uszeregowanych tytułów powieści, którym automatycznie przypisane zostają punkty: 5 za pierwszy na liście, a za każdy następny o 1 punkt mniej. Aby głos był ważny, należy wskazać co najmniej jeden tytuł, który wtedy automatycznie otrzymuje 5 punktów. W razie wymienienia mniejszej liczby utworów niż 5 Elektor ma prawo zmienić automatyczną punktację, przypisując każdemu utworowi liczbę punktów z zakresu 1-5 z zastrzeżeniem, że każdy utwór musi mieć przyznaną inną liczbę punktów. Utwory na karcie do głosowania należy uszeregować wg malejącej liczby punktów. W razie wątpliwości zostanie zastosowana automatyczna punktacja.

 4. Punkty uzyskane przez poszczególne utwory są sumowane i 6 pierwszych uzyskuje nominacje do Nagrody. W przypadku gdy dwa utwory otrzymają identyczną liczbę punktów dopuszcza się rozszerzenie listy nominacji do 7 pozycji.

 5. W osobnej rubryce Elektorzy wypowiadają się za lub przeciw przyznaniu w danym roku Głównej Nagrody. Wyniki tego punktu głosowania stanowią rekomendację dla Jury, lecz nie są wiążące.

 6. Nominacje elektorskie ogłaszane są do dnia 30 kwietnia.

 7. We wszelkich wątpliwych przypadkach dotyczących głosowania Elektorów decyduje Przewodniczący Komitetu.

 

§ 6

 1. Obowiązkiem Jurora jest zapoznanie się z listą zgłoszeniową utworów i ewentualne jej uzupełnienie do dnia 31 marca. Zgłoszenie do konkursu serii utworów według § 1 p. 6 odbywa się również do 31 marca.

 2. Wyniki głosowania Elektorów z wyszczególnioną listą elektorskich nominacji w kategorii powieści przesyłane są Jurorom pocztą elektroniczną do dnia 30 kwietnia. Za przekazanie tych danych odpowiedzialny jest Przewodniczący Komitetu. Dla Jury nominacje elektorskie mają charakter rekomendacji, lecz nie są wiążące.

 3. Każdy Juror ma prawo zgłosić do konkursu dotyczącego Głównej Nagrody i Wyróżnień nie więcej niż 3 powieści z listy zgłoszeniowej, nienominowane przez Elektorów. Utwór w kategorii powieści nienominowany przez Elektorów zgłoszony przez co najmniej 2 Jurorów uzyskuje status nominacji jurorskiej. Powieści przedstawiane do nominacji jurorskich należy zgłaszać Przewodniczącemu Komitetu do dnia 15 czerwca.

 4. W przypadku ustanowienia Nagrody Specjalnej, każdy Juror ma prawo zgłosić nie więcej niż 3 utwory do konkursu dotyczącego tej Nagrody, przesyłając dane o zgłaszanych utworach Przewodniczącemu Komitetu do dnia 30 czerwca. Utwór zgłaszany do Nagrody Specjalnej nie może figurować na liście utworów nominowanych w kategorii powieści, biorących udział w konkursie dotyczącym Głównej Nagrody i Wyróżnień. Każde z dzieł zgłaszanych do Nagrody Specjalnej wskazane przez co najmniej 2 Jurorów uzyskuje status nominacji jurorskiej. Zgłaszane dzieła mogą należeć do kategorii opowiadania, powieści, cyklu powieściowego lub wielotomowej powieści (z zastrzeżeniem wymienionym w §1 p. 5 i 6). Wyznacznikami dzieł zgłaszanych do Nagrody Specjalnej powinny być: ogólnie pojmowane nowatorstwo i wysoki poziom literacki.

 5. W końcowym głosowaniu Jurorzy mają prawo głosować tylko na te utwory, które uzyskały nominacje elektorskie lub jurorskie. Lista utworów nominowanych zostaje zamknięta dnia 30 czerwca. Głosowanie Jurorów odbywa się do dnia 15 września.

 6. Jurorzy otrzymują karty do głosowania, które po odręcznym wypełnieniu i podpisaniu wysyłają w zamkniętej kopercie tradycyjną pocztą do dnia 15 września na ręce Przewodniczącego Jury.

 7. Głosowanie Jurorów w konkursie dotyczącym Głównej Nagrody i Wyróżnień polega na wskazaniu od 1 do 3 tytułów powieści uszeregowanych począwszy od najwyżej ocenianej, którym automatycznie przypisane zostają punkty: 3 za pierwszy na liście, a za każdy następny o 1 punkt mniej. Aby głosowanie było ważne, należy wymienić przynajmniej 1 utwór, który wtedy automatycznie otrzymuje 3 punkty. W razie wymienienia mniejszej liczby utworów niż 3 Juror ma prawo zmienić automatyczną punktację, przypisując każdemu utworowi liczbę z zakresu 1-3 punktów z zastrzeżeniem, że każdy utwór musi mieć przyznaną inną liczbę punktów. Utwory na karcie do głosowania należy uszeregować wg malejącej liczby punktów. W razie wątpliwości zostanie zastosowana automatyczna punktacja.

 8. W osobnej rubryce Jurorzy wypowiadają się za lub przeciw przyznaniu w danym roku Głównej Nagrody, uprzednio zapoznając się z rekomendacją Elektorów. Rekomendacja Elektorów nie jest dla Jurorów wiążąca. Decyzja zapada zwykłą większością głosów. W razie nieprzyznania Głównej Nagrody utwór z największą liczbą punktów otrzymuje Złote Wyróżnienie, a następny w kolejności Srebrne Wyróżnienie. W przypadku nieprzyznania Głównej Nagrody utwór trzeci w kolejności może uzyskać drugie Srebrne Wyróżnienie, jeśli tak zdecyduje Przewodniczący Jury po zasięgnięciu opinii Jurorów.

 9. W przypadku ustanowienia konkursu dotyczącego Nagrody Specjalnej Jurorzy w końcowym głosowaniu wskazują 0-3 utwory i przypisują wskazanym dziełom liczbę 1-3 punktów z zastrzeżeniem, że każdy utwór musi mieć przyznaną inną liczbę punktów. Utwory na karcie do głosowania należy uszeregować wg malejącej liczby punktów. W razie wątpliwości zostanie zastosowana automatyczna punktacja. Warunkiem przyznania Nagrody Specjalnej jest wskazanie tego samego utworu przez co najmniej 3 Jurorów.

 10. Punkty przyznane wskazanym przez Jurorów utworom są sumowane. Utwory z największą liczbą punktów zostają kolejno uhonorowane Główną Nagrodą Literacką im. Jerzego Żuławskiego, Złotym Wyróżnieniem i Srebrnym Wyróżnieniem Nagrody, a także Nagrodą Specjalną, chyba że Jury skorzysta z prawa do rezygnacji z przyznania poszczególnych Nagród.

 11. Do dnia 30 września Przewodniczący Jury przesyła w zamkniętej kopercie na ręce Przewodniczącego Komitetu podpisany przez siebie końcowy protokół głosowania Jury, w którym wymieniono w kolejności wskazane przez Jurorów utwory i liczby przypisanych im punktów, a także wynik głosowania nad przyznawaniem lub nieprzyznawaniem w danym roku Głównej Nagrody i Nagrody Specjalnej. W protokole należy także wymienić utwory nominowane przez Jurorów, jeśli jurorskie nominacje miały miejsce, oraz osobno wyszczególnić utwory, które otrzymały Główną Nagrodę, Złote i Srebrne Wyróżnienie oraz Nagrodę Specjalną. Do końcowego protokołu Przewodniczący Jury dołącza oryginały kart do głosowania nadesłanych przez Jurorów, zachowując u siebie ich kopie.

 12. Wszystkie głosowania Elektorów i Jurorów są jawne i odbywają się zwykłą większością głosów. W przypadku gdy utwór otrzyma jednakową liczbę głosów Jurorów o kolejności decydują wyniki głosowania Elektorów.

 13. Niedotrzymanie terminu może skutkować wykluczeniem głosującego z dalszych etapów procedury.

 14. Jurorzy w miarę możliwości otrzymują gratisowe egzemplarze nominowanych utworów, a także innych utworów, na które zgłoszą zapotrzebowanie lub które wytypuje Komitet. Komitet występuje o gratisowe egzemplarze do wydawców.

 15. Komitet ułatwia Jurorom wzajemny kontakt, aby wyeliminować lub ograniczyć konieczność osobistych spotkań lub posiedzeń Jury.

 16. Przewodniczący Jury ma prawo powołać ze składu Jury swojego zastępcę, który przejmie część obowiązków przy zbieraniu i obliczaniu głosów Jury. Za weryfikację poprawności procedury przekazywania wyników głosowania przez Jurorów odpowiada Przewodniczący Jury. Prawo podpisu końcowych dokumentów nie może być scedowane przez Przewodniczącego Jury.

 17. We wszelkich wątpliwych przypadkach dotyczących głosowania Jury decyduje Przewodniczący Jury.

 

§ 7

 1. Utwory nagrodzone, a także dodatkowo nominowane przez Jury są przedstawiane w werdykcie Jury podczas galowej konferencji prasowej w siedzibie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie, która odbywa się w październiku. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawski) ustanowiło patronat nad Nagrodą.

 2. Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów może odbyć się dodatkowo w późniejszym terminie w innym miejscu, ale nie później niż do 15 grudnia.

 

§  8

 1. Dla Głównej Nagrody w przypadku uzyskania środków przewidziany jest wymiar finansowy, natomiast Wyróżnienia i nominacje pozostają prestiżowe. Komitet zastrzega sobie prawo do innego podziału uzyskanych środków, po zasięgnięciu opinii Jury.

 2. Jury wykonuje pracę bez wynagrodzenia. Komitet dołoży starań, aby honoraria dla Jurorów za dodatkowe prace, jak wygłaszanie referatów, były wypłacane, lecz nie może ich gwarantować.

 3. Komitet Organizacyjny wykonuje swoje obowiązki bez wynagrodzenia.

 

§ 9

 1. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należą wszelkie prace bieżące nad Nagrodą, a także zapewnienie ciągłości funkcjonowania Nagrody w kolejnych latach.

 2. Interpretacji postanowień Regulaminu w razie potrzeby dokonuje Przewodniczący Komitetu po zasięgnięciu opinii jego członków i opinii Jury.

 3. Przewodniczący Komitetu ma prawo wystąpić z inicjatywą głosowania do Jury w sprawach istotnych dla procedur przyznawania Nagrody. Wynik takiego głosowania jest wiążący.

 4. Poprawki do Regulaminu mogą być wnoszone przez Przewodniczącego Komitetu po zasięgnięciu opinii członków Komitetu lub Jury lub na ich wniosek.

 5. Ogólne procedury postępowania ustalane są w trakcie obrad Komitetu. Ostateczne decyzje podejmuje Przewodniczący Komitetu.

 6. Kontakt z Komitetem następuje przez jego Przewodniczącego lub przez Sekretarza. Dodatkowe informacje, zawiadomienia i aktualności zamieszczone są na stronie informacyjnej Nagrody: http://zimniak.art.pl/n/.

 

 

Data publikacji: 07.02.2010

 


 

Komentarz do Regulaminu 2010

Główne zmiany wobec wersji '2009 odnoszą się do następujących punktów:

 • Nagroda Specjalna zyskuje nowy profil - przyznawana jest bez podziału na kategorie tylko przez Jurorów i na ich wniosek, za utwór nowatorski i reprezentujący jednocześnie wysoki poziom literacki. To pojęcie dostatecznie ogólne i pojemne, żeby uhonorować jakiś ciekawy utwór, być może o mniejszej objętości niż powieść. Jest to poszerzenie pola działania Jury bez ujmowania uprawnień Elektorom.

 • Zarówno Elektorzy, jak i Jurorzy wypowiedzą się w głosowaniu, czy w tym roku ich zdaniem należy przyznać Główną Nagrodę, czy tylko Wyróżnienia.

 • Następuje podniesienie granicy objętości powieści, która ma mieć ponad 150 stron (270 000 znaków). Opowiadania powstają coraz dłuższe, powieści zresztą też, więc musimy nadążać za zmianami.

 • Nominacje jurorskie będą ogłaszane wcześniej niż dotychczas, na początku lipca.

8.02.2010

Andrzej Zimniak

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Skład Jury

(rok powołania 2010)

 

Naukowcy:

 

prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz (Przewodniczący)        

dr Dariusz Brzostek

dr hab. Anna Gemra          

dr hab. Wojciech Kajtoch

dr Mariusz Maciej Leś

dr Adam Mazurkiewicz

dr Iwona Pięta

dr Edyta Rudolf

dr Jerzy Szeja

 

Krytycy:

 

Lech Jęczmyk


 

 
 

Biogramy Jurorów


Przewodniczący Jury

ANTONI SMUSZKIEWICZ – (ur. w 1938 r.) – polonista: historyk literatury, krytyk i dydaktyk;  emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W okresie zatrudnienia w szkolnictwie (1962-1974) nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, zasadniczej zawodowej i technikum budowlanym oraz dyrektor szkoły podstawowej (1972-1974). W czasie pracy na Uniwersytecie (1974-2008) między innymi wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej (1988), prodziekan (1988-1993) a później dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (1999-2005), kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej (1991-2008). Specjalista w zakresie polskiej literatury dla dzieci i młodzieży, literatury współczesnej (zwłaszcza fantastycznej) i metodyki nauczania. M. in. autor ponad 120 różnych publikacji, w tym książek: Stereotyp fabularny fantastyki naukowej (1980), Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej (1982), Retoryka współczesnej polskiej powieści historycznej dla dzieci i młodzieży (1987), Stanisław Lem (1995) oraz współautor Leksykonu polskiej literatury fantastycznonaukowej (1990). Członek m. in. Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (od 1966) oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1980), przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Poznaniu (od 1985), redaktor naczelny „Studiów o Sztuce dla Dziecka” (1985-1994), członek Polskiej Sekcji IBBY (od 1995), członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego (od 2000), przewodniczący jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego (od 2008). Wyróżniony trzykrotnie Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz odznaczony Medalem Rady Postępu Pedagogicznego (1967), Złotym Krzyżem Zasługi (1984) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006).

 DARIUSZ BRZOSTEK
(ur. 1973 w Brodnicy), adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury UMK w Toruniu. Z wykształcenia polonista, obecnie zajmujący się głównie antropologią literatury, twórczością Stanisława Lema, teorią niewerystycznych odmian prozy, estetyką XX wieku (konceptualizm), poetyką tzw. sound poetry oraz krytyką literacką i muzyczną (jazz i okolice). Eseista i poeta, autor tomu poetyckiego Świt (1996), współredaktor zbioru szkiców "Polska literatura fantastyczna. Interpretacje" (Toruń 2005). Publikował na łamach Tekstów Drugich, Literatury Ludowej, Ha! artu, Undergruntu, Frazy, Aktivista oraz witryn internetowych Diapazon i Gaz-eta; w latach 2003-04 był członkiem kolegium redakcyjnego Anteny Krzyku; jest stałym współpracownikiem magazynu o muzyce współczesnej Glissando oraz płockiego Gościńca Sztuki. Teksty ukazywały się w przekładach na język angielski oraz ukraiński. Od kilku lat współpracuje z toruńskim Domem Muz w przygotowywaniu projektów promujących zjawiska kultury alternatywnej oraz awangardy artystycznej XX wieku, jest pomysłodawcą i współorganizatorem Festiwalu Bitnikowskiego, którego kolejne edycje odbywają się od kilku lat w Toruniu. Na płaszczyźnie artystycznej współpracuje jako autor tekstów i perkusista, m. in. z toruńskim duetem muzycznym HATI oraz multimedialną formacją performerską Molok Mun.
 


 

 

 

 


ANNA GEMRA - absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego; doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Lektor języka polskiego jako obcego (kilkuletni lektorat na uniwersytecie we Florencji). Współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi zajmującymi się fantastyką i kulturą popularną, opieka nad studentami włoskimi zajmującymi się literaturą polską. Redaktorka "Literatury i Kultury Popularnej". Zainteresowania badawcze: literatura i kultura XIX wieku; kultura i literatura popularna; fantastyka, zwłaszcza fantasy i horror. Większość publikacji poświęcona tej tematyce. Autorka książek: "Kwiaty zła na miejskim bruku. O powieści zeszytowej XIX i XX wieku" (1998), "Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach" (2008), a także licznych haseł w obu wydaniach Słownika literatury popularnej (1997; 2006) pod redakcją prof. dra hab. Tadeusza Żabskiego.


 

 


WOJCIECH KAJTOCH. Ur. w 1957 roku w Krakowie. W 1980 r. ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (magisterium "Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu styczniowym..." zostało częściowo opublikowane w "Roczniku Komisji Historycznoliterackiej PAN" XX – 1983 oraz wznowione jako broszura - w 2009 r.). Dwa lata (w okresie 1985-1987) studiował w Instytucie Literackim w Moskwie. Doktor filologii rosyjskiej (1991 - Uniwersytet Warszawski). Rozprawę pt. "Bracia Strugaccy (zarys twórczości)" wydał w 1993 r. krakowski Universitas; przełożono ją na język rosyjski i wydano w ramach 12 tomu dzieł zebranych Braci (Donieck 2003 i 2 dalsze wydania). Habilitację w zakresie językoznawstwa uzyskał w 2009 roku w Instytucie Języka Polskiego PAN.

Jest także autorem książek: "Rozstrzelane kukły", Kraków 1992 (wiersze); "Pisarze wobec "innych światów" swoich epok (Wolter - Borowski - Herling-Grudziński - Sołżenicyn - Bracia Strugaccy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej)", Kraków 1994; "Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy", Kraków 1996; "Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa", Kraków 1999; "Doba. Wiersze i proza", Kraków 2003; „Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej”, t.1 i t.2, Kraków 2008. Redaktor pierwszych czterech tomów almanachu krakowskiego oddziału ZLP "Proza, proza, proza..." (1995, 1996, 1997, 1998).

Opublikował również około 40 artykułów naukowych i krytycznoliterackich z dziedziny historii literatury polskiej i rosyjskiej XX wieku oraz prasoznawczego językoznawstwa (np. w "Zeszytach Prasoznawczych": "Kogo wychowują czasopisma dla miłośników gier komputerowych?" 1998/1-2, "Odlotowe bez dwóch zdań! Kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla młodzieży" (1999/3-4) oraz drugie tyle pomniejszych prac naukowych, przekładów itd.; drukowano jego prace np. w Melbourne, Moskwie, Doniecku, Belgradzie i syberyjskim Abakanie.

Niegdyś intensywnie uprawiał krytykę literacką: w latach siedemdziesiątych - w "Studencie", osiemdziesiątych - w "Życiu Literackim" i "Piśmie Literacko-Artystycznym", dziewięćdziesiątych - w "Końcu Wieku" (w sumie ok. 50 recenzji i szkiców). Dziś pisuje w lubelskim zinie "Ulica Wszystkich Świętych", częstochowskiej „Galerii”, "Zeszytach Prasoznawczych", „Czasie Fantastyki”. Czasem drukuje poezje - w prasie i różnych wydawnictwach.

Był wychowawcą w internacie, starszym asystentem IBL PAN, dziewięć lat uczył języka polskiego w krakowskim X LO. Obecnie jest adiunktem w Ośrodku Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). Uczy retoryki dziennikarskiej, stylistyki i kultury języka polskiego, a niekiedy gatunków dziennikarskich i teorii komunikowania masowego. Interesuje się też zinami i językiem młodzieżowych subkultur.

 


MARIUSZ MACIEJ LEŚ (ur. 1974), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: poetyka i teoria literatury. Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Teorii i Antropologii Literatury.

Autor książek "Stanisław Lem wobec utopii" (1998) oraz "Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne" (2008), w których podkreśla aktualność utopii literackiej jako swoistego sposobu myślenia, a także artykułów o literaturze fantastycznej (m.in. o zjawisku cykliczności, intertekstualnym wymiarze SF, apokalipsie w SF), publikacji dotyczących antyutopijnej poezji Herberta, utopijności prób definiowania "Europy". Współredaktor prac zbiorowych "Herbert i znaki czasu" (2002), "Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego" (2002) oraz wznowienia "Teorii listu" Stefanii Skwarczyńskiej (2006).

Członek Zarządu Białostockiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Zainteresowania badawcze: teoria fikcji i narracji, utopia i pochodne zjawiska literackie, poetyka fantastyki naukowej, powiązania poetyki i ideologii.

 


ADAM MAZURKIEWICZ (ur. w 1973 r.), doktor, pracownik Uniwersytetu Łódzkigo (Wydział Filologiczny). W pracy doktorskiej analizował stulecie istnienia polskiej science-fiction, od modernistycznych początków do 1992 roku, przyjmowanego umownie jako data graniczna. W tym bowiem przedziale czasowym polska science-fiction w klasycznej postaci swego gatunku wykorzystała i wydaje się, wyczerpała swoje możliwości. Rozprawa ukazuje ewolucję polskiej fantastyki naukowej oraz zagadnienia poetyki; przedmiotem analizy są m. in. automatyzm i groteska, świadczące o postawie dystansu twórców wobec tradycyjnie pojmowanej fantastyki; tym samym, pośrednio o jej schyłku. Obecnie zajmuje się badaniami nad literaturą popularną i fantastycznonaukową. Opublikował 30 artykułów z zakresu historii XX-wiecznej fantastyki, komiksu, literatury popularnej, a także wydał pracę "O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990-2004" (Łódź 2007). Obecnie pracuję nad habilitacją z zakresu cyberpunku jako zjawiska kulturowego i społecznego.

 


IWONA PIĘTA (ur. 1972), absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim; doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznaw-stwa (2004). Aktualnie wykładowca w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Autorka artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych dotyczących SF oraz prozy polskiej po roku 1989, a także książki "Problemy intertekstualnego obrazowania w wybranych powieściach fantastyczno-naukowych Stanisława Lema" (Toruń 2002). Intertekstualność jest tu sposobem przekraczania konwencji tematycznych i strukturalnych SF, pomostem łączącym fantastykę z zagadnieniami mimetycznej reprezentacji oraz językiem jako motywem literatury fantastyczno-naukowej, a zarazem jej specyficznym medium. Zainteresowania badawcze: współczesne metodologie badań literackich, proza ostatniego dwudziestolecia, literatura masowa, fantastyka w kontekście zjawisk społecznych i kulturowych.

 


EDYTA RUDOLF studiowała filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem profesora Tadeusza Żabskiego. Uzyskała doktorat na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1998) na podstawie rozprawy o istotach fantastycznych obecnych w literaturze współczesnej. Aktualnie pracuje w Instytucie Filologii Polskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Zajmuje się teorią literatury, literaturą dziecięcą w kontekście biblioterapeutycznym, literaturą fantastyczną. Publikacje obejmują książkę Istoty fantastyczne we współczesnej literaturze popularnej (2000), a także artykuły i referaty na konferencjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych (Polska, Republika Czeska), m.in.: Bestiarium w literaturze fantasy (1997), Pojęcie fantastyki. Rekonesans badawczy (1999), Bohater mityczny w literaturze fantasy (2003), Rola książki w budzeniu zainteresowań czytelniczych dzieci „trudnych” (2004), Fantasy dla dzieci i młodzieży (2005), Dzieje bajeczne we współczesnej polskiej literaturze fantasy (na przykładzie „Opowieści z Wilżyńskiej Doliny” Anny Brzezińskiej) (2007), Postaci zakochanych kobiet w fantasy (2008). Publikowała m.in. w „Literaturze Ludowej”, „Literaturze i Kulturze Popularnej” oraz w książkach zbiorowych. Współautorka Słownika literatury popularnej (1997, 2006). Współredaktorka „Roczników Naukowych PWSZ w Wałbrzychu”. Przygotowuje pracę na temat alegorii w kontekście historycznym i współczesnych teorii.

 


JERZY ZYGMUNT SZEJA, ur. 1965, nauczyciel licealny i akademicki. Autor książki "Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej" (RABID, Kraków 2004), która powstała jako praca doktorska w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny dodatków edukacyjnych Wydawnictwa Axel Springer Polska. Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Gier (od 2004 r.), redaktor "Homo Ludens". Opublikował kilkadziesiąt artykułów krytycznoliterackich, kulturoznawczych i metodycznych.

 


LECH JĘCZMYK (ur. 1936) - polski eseista, publicysta, redaktor i tłumacz m.in. Philipa K. Dicka, Josepha Hellera, Kurta Vonneguta.

Maturę zdał w 1953. Studiował rusycystykę, trenował judo, do 1969 był w kadrze narodowej Polski.

Jest znawcą literatury science fiction. Był redaktorem w wydawnictwie "Iskry", gdzie przygotował m.in. 6 tomów antologii "Kroki w nieznane". Po przejściu do wydawnictwa "Czytelnik" prowadził serię science fiction "Z kosmonautą". Publikował m.in. w "Fantastyce" (gdzie w latach 1990 - 1992 pełnił funkcję redaktora naczelnego) i "Frondzie".

Obecnie na emeryturze.

 


 
     

 

 

 

 

     
 

Sylwetka pomysłodawcy Nagrody

ANDRZEJ ZIMNIAK - rocznik 1946, pisarz, naukowiec, publicysta, dr nauk chemicznych. Proza tego autora wyrasta z fantastyki naukowej, lecz dotyczy człowieka i jego odwiecznych problemów, którym musi stawić czoła w każdym ze światów równoległych. Wydał 11 książek - 2 powieści, 8 zbiorów opowiadań oraz - ostatnio - zbiór esejów futurologicznych "Jak NIE zginie ludzkość", opublikował także około 100 artykułów popularnonaukowych w prasie i ponad 40 oryginalnych prac naukowych z dziedziny chemii w czasopismach naukowych o światowym zasięgu. Bywalec konferencji naukowych i konwentów literackich, redaktor naczelny naukowego czasopisma sieciowego. Od 1997 r. współorganizator Festiwalu Nauki w Warszawie, inicjator wydania i redaktor książki "Inżynieria genetyczna - u progu nowej ery". Uważa, że największym wrogiem człowieka jest nuda, więc oprócz pisania i badań zajmuje się nurkowaniem, fotografią, eksploracją wulkanów i dużo podróżuje.

Oficjalna strona autora: http://zimniak.art.pl/

 
     

 

 

 

 

     
 

Kontakt

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Andrzej Zimniak [ aj@zimniak.art.pl ]

 

Sekretarze Komitetu Organizacyjnego:

Marcin Zwierzchowski [ malakh@polter.pl ] (do czerwca 2010)

Sławomir Zieliński [ assarhadon@interia.pl ] (od lipca 2010)

 


Autorem strony jest Andrzej Zimniak, wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiały można kopiować i powielać do niekomercyjnych zastosowań z podaniem źródła.

Kopię portretu Jerzego Żuławskiego wykonanego przez Stanisława Wyspiańskiego uzyskano ze strony http://artyzm.com

Zdjęcie Księżyca uzyskano ze stron http://www.nineplanets.org/, http://www.solarviews.com/

 

 
 

The WebCounter used: http://www.digits.com/