Nagroda Literacka

im. Jerzego Żuławskiego

Rok 2008

STRONA INFORMACYJNA

 

Hosting na stronach Andrzeja Zimniaka

 

 

Rok 2009

Wejście

Rok 2008:

Kronika

Regulamin

Jury

Wyniki głosowania

   Jury

Lista powieści

Wyniki głosowania

   Elektorów

Lista Elektorów

 

Kontakt

 

LAURY

Werdykt Jury

Nominacje elektorów

 
Sponsorzy Patroni

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012

Na początek

Nagroda przyznawana jest -

  • przez Jury złożone z literaturoznawców i krytyków literackich
  • za utwór utrzymany w konwencji fantastyki, opublikowany w roku ubiegłym
  • w kategorii powieści (w r. 2008)
  • w postaci głównej Nagrody, oraz Złotego i Srebrnego Wyróżnienia
  • jako nagroda prestiżowa (w r. 2008).

Nominacje do Nagrody wyłaniane są w głosowaniu Elektorów.

Nagroda objęta jest m.in. patronatami Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Fundacji Kultury.


 

 

 

 

 

 

Jacek Dukaj

(fot. Szymon Sokół)

 

 

Łukasz Orbitowski

(fot. Andrzej Zimniak)

 

 

Szczepan Twardoch

(fot. Andrzej Zimniak)

 

Werdykt Jury

Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

w 2008 r.

 

Główną Nagrodę otrzymuje

Jacek Dukaj za powieść Lód;

  Złote Wyróżnienie otrzymuje

Łukasz Orbitowski za powieść Tracę ciepło;

 Srebrne Wyróżnienie otrzymuje

Szczepan Twardoch za powieść Epifania wikarego Trzaski.

 

 

Do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego nominowane były

następujące powieści, wymienione w kolejności alfabetycznej wg autorów:

Lód, Jacek Dukaj;

Pan Lodowego Ogrodu t.2, Jarosław Grzędowicz;

Diabeł Łańcucki, Jacek Komuda;

Ruda Sfora, Maja Lidia Kossakowska;

Tracę ciepło, Łukasz Orbitowski;

Oberki do końca świata, Wit Szostak;

Epifania wikarego Trzaski, Szczepan Twardoch.

Decyzją Jury lista dzieł nominowanych przez elektorów do Nagrody została uzupełniona o jeden utwór, a mianowicie o "Oberki do końca świata" Wita Szostaka.

Jury złożone z literaturoznawców i krytyków literackich w składzie

Dariusz Brzostek, Lech Jęczmyk, Wojciech Kajtoch, Mariusz Maciej Leś,

Paweł Matuszek, Adam Mazurkiewicz, Wojciech Orliński, Maciej Parowski,

Edyta Rudolf, Antoni Smuszkiewicz i Jerzy Szeja

obradowało pod przewodnictwem prof. Antoniego Smuszkiewicza.

Uroczyste ogłoszenie laureatów  Nagrody odbyło się 21 października 2008 roku w Domu Literatury w Warszawie. Podczas sesji literackiej prof. Antoni Smuszkiewicz, red. Maciej Parowski i dr Jerzy Szeja  przedstawili nagrodzone dzieła oraz ich twórców, czyli odpowiednio: J. Dukaja, Ł. Orbitowskiego i Sz. Twardocha. Fragmenty utworów odczytała Krystyna Czubówna. Spotkanie uświetniła swoją obecnością wnuczka Jerzego Żuławskiego, Ewa Żuławska-Bogacka.

Laureatom zostały wręczone statuetki podczas galowej imprezy w trakcie Falkonu dn. 15 listopada 2008, po czym odbyła się sesja literacka p.t. "Co nowego w polskiej fantastyce?". Jako paneliści wystąpili jurorzy Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego: dr Dariusz Brzostek z UMK w Toruniu i red. Maciej Parowski z NF, moderował Andrzej Zimniak. Dr Brzostek zastanawiał się, czy wciąż istnieje fantastyka naukowa, a red. Parowski omówił fenomen polskiej fantastyki religijnej.

21.10.2008, Andrzej Zimniak

 

 

 

 

Nominacje elektorskie do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

(ogłoszone 11.08.2008)

 

Oto utwory uhonorowane przez elektorów:

1.    Dukaj Jacek                 "Lód"

2.    Grzędowicz Jarosław     "Pan Lodowego Ogrodu", t. 2

3.    Komuda Jacek              "Diabeł Łańcucki"

4.    Orbitowski Łukasz        "Tracę ciepło"

5.    Kossakowska Maja        "Ruda Sfora"

6.    Twardoch Szczepan      "Epifania wikarego Trzaski"

Utwory zostały uszeregowane wg malejącej liczby przyznanych punktów. Głosowanie wybranych opiniotwórczych czytelników odbyło się w okresie 25.06-25.07.2008, a wzięło w nim udział 52 elektorów, zaproszonych do głosowania przez Komitet Organizacyjny Nagrody. Pełna lista elektorów oraz liczby punktów przyznane każdemu utworowi podane są poniżej.

Wydawnictwo Literackie, Fabryka Słów, Wydawnictwo Dolnośląskie i PIW wysłały jurorom gratisowe egzemplarze nominowanych książek oraz tych, które mają szansę na nominacje jurorskie - za co wydawcom serdecznie dziękuję.

Andrzej Zimniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Zimniak

Ustanowienie Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

- kronika i założenia

Od kilku lat przemyśliwałem nad ustanowieniem literackiej nagrody profesjonalistów, która byłaby przyznawana utworom napisanym w konwencji fantastyki. Mamy w tej dziedzinie same nagrody plebiscytowe, dlaczego nie zrobić przynajmniej jednej przyznawanej przez jury, złożonego z autorytetów? Wyraz swoim koncepcjom dałem w artykule p. t. "Nagrody i plebiscyty", zamieszczonym w Nowej Fantastyce 2/2008, s. 75, lecz odzew na ten tekst był nikły. Po kilku miesiącach zmodyfikowałem i skonkretyzowałem swoją wypowiedź i pod tytułem "Propozycja ustanowienia nagrody profesjonalistów im. Jerzego Żuławskiego" posłałem do portalu "Poltergeist", gdzie pod każdą publikację podłączone jest forum dyskusyjne. Pod moim tekstem, który ukazał się 3.06.2008, natychmiast stawili się dyskutanci i ów zarodek krystalizacyjny zaczął błyskawiczne narastać, aż zamienił się w dysputę - rzekę. Byłem zbudowany, ale ponieważ nie pojawił się żaden lider, zdecydowany działać w kierunku ustanowienia nagrody, sam musiałem podjąć się tej roli - w przeciwnym razie na Polaków rozmowach by się skończyło. Nadal nie sądzę, abym był najlepszym kandydatem, ale szalę przeważyło to, że zostałem poproszony o pokierowanie przedsięwzięciem - więc przystąpiłem do pracy.

Spośród respondentów, którzy byli chętni do pomocy, widzieli sens ustanowienia takiej nagrody i wypowiadali się w sposób świadczący o kompetencji, powstał najpierw Komitet Założycielski (8 czerwca 2008 r.), a z niego wyłonił się Komitet Organizacyjny (22 czerwca) - jego skład podamy wkrótce. Tempo przygotowań było imponujące, a to dlatego, że jeszcze w roku 2008 chcieliśmy wręczyć nagrody. Przed końcem czerwca mieliśmy już regulamin, kompletne jury, zgodę spadkobierczyni Jerzego Żuławskiego na używanie nazwy, patronat Stowarzyszenia Pisarzy Polskich z możliwością korzystania z ich sali konferencyjnej, patronat portalu Poltergeist i obietnicę ze strony klubu Cytadela Syriusza urządzenia galowego wręczania dyplomów. Ponadto, zaawansowane było głosowanie ok. 50 elektorów, na podstawie którego zaplanowano wyłonienie listy nominacji.

Założenia Nagrody, szczegółowo wymienione w Regulaminie (http://zimniak.art.pl/n/), w r. 2008 są następujące. Jury składa się z literaturoznawców ze stopniem doktora (lub wyżej), zajmujących się w swojej pracy badawczej literaturą fantastyczną, oraz z krytyków o powszechnie uznanym autorytecie - razem 11 osób. Trofea: główna Nagroda oraz dwa Wyróżnienia: Złote i Srebrne, przyznawane za powieści wydane w roku 2007. Początkowo na utwory zgłoszone do konkursu głosują elektorzy, wskazując 1-5 najlepszych ich zdaniem dzieł, i na podstawie ich opinii ustalana jest lista 6 tytułów nominowanych. Jurorzy i elektorzy nie mogą być aktywnymi pisarzami tworzącymi w konwencji fantastyki, chyba że zrezygnują z kandydowania. Jurorzy otrzymują listę nominacji i mają prawo poszerzyć ją o zgłaszane przez siebie utwory, po czym większością głosów dokonują wyboru Nagrody i Wyróżnień, które w tym roku nie mają wymiaru finansowego. Głosowanie kończy się 30 września, a w październiku podczas uroczystej konferencji prasowej następuje ogłoszenie werdyktu jury w siedzibie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - w Domu Literatury w Warszawie. Następnie w listopadzie planujemy galowe wręczanie dyplomów podczas Falkonu w Lublinie, w obecności przedstawicieli mediów i władz miasta. W przyszłym roku zamierzamy poszerzyć liczbę kategorii: wprowadzić do konkursu opowiadania i dodać kategorię specjalną dla debiutów i utworów wcześniej nienagradzanych. No i chcemy zdobyć pieniądze dla laureatów, co jest zamierzeniem szczytnym, ale możliwym do realizacji.

Uważam, że wprowadzenie nagrody profesjonalistów będzie miało korzystny wpływ na rynek i sytuację w środowisku związanym z fantastyką. Po pierwsze, zapełniona zostanie istniejąca luka - dotychczas takiej literackiej nagrody nie mieliśmy. Nagrody plebiscytowe stanowią odzwierciedlanie trendów i gustów w grupie, która ma chęć głosować, a więc wartości literackie dzieła są tylko jednym z aspektów oceny. Werdykt znawców może, choć niekoniecznie musi, być nieco inny. Jeśli jest taki sam, świadczy to dodatkowo o wartości ocenianego utworu. Po drugie, nigdy dosyć promocji dobrych książek! Chcemy, aby nagroda stanowiła wskazówkę dla czytelników, ale także zmieniała obiegowe, raczej niekorzystne opinie na temat fantastyki. Wskazanie przez poważanych badaczy i krytyków wartościowych utworów w dziedzinie literatury popularnej da asumpt do dalszych rozważań o roli tej literatury w kulturze, a także - być może - zachęci czytelników, którzy dotychczas nigdy po fantastykę nie sięgali. Po trzecie - last but not least - nie lekceważmy efektu medialnego, żyjemy wszak w czasach, w których istnieje tylko to, co jest pokazane, oświetlone, okrzyknięte. Ukazanie naszych autorów w świetle jupiterów, wypchnięcie ich na pierwszy plan zwiększy popularność i sprzedawalność ich książek, a gdy komentatorzy i recenzenci w środkach masowego przekazu wypowiedzą swoje opinie, owa popularność zostanie podtrzymana. Jak duży będzie ten efekt, niesposób przewidzieć, ale niezachwianie wierzę, że będzie wyraźnie zauważalny - inaczej nie angażowałbym się w sprawę Nagrody. Autorom powinno chcieć się pisać, a czytelnikom - czytać, i jeśli ustanowienie nagrody profesjonalistów zmieni choć trochę tę równowagę na korzyść czytelnictwa, jej cel będzie spełniony.

Na koniec chciałem zapewnić, że Żuławski i Zajdel będą się uzupełniać, a nie konkurować. Obie nagrody są potrzebne i żadna nie jest lepsza, są po prostu inne.

Warszawa, 29.06.2008

Addendum 1. Fundacja Kultury objęła patronatem Nagrodę Literacką im. Jerzego Żuławskiego (lipiec 2008).


Sylwetka pomysłodawcy Nagrody

ANDRZEJ ZIMNIAK - rocznik 1946, pisarz, naukowiec, publicysta, dr nauk chemicznych. Proza tego autora wyrasta z fantastyki naukowej, lecz dotyczy człowieka i jego odwiecznych problemów, którym musi stawić czoła w każdym ze światów równoległych. Wydał 11 książek - 2 powieści, 8 zbiorów opowiadań oraz - ostatnio - zbiór esejów futurologicznych "Jak NIE zginie ludzkość", opublikował także około 100 artykułów popularnonaukowych w prasie i ponad 40 oryginalnych prac naukowych z dziedziny chemii w czasopismach naukowych o światowym zasięgu. Bywalec konferencji naukowych i konwentów literackich, redaktor naczelny naukowego czasopisma sieciowego. Od 1997 r. współorganizator Festiwalu Nauki w Warszawie, inicjator wydania i redaktor książki "Inżynieria genetyczna - u progu nowej ery". Uważa, że największym wrogiem człowieka jest nuda, więc oprócz pisania i badań zajmuje się nurkowaniem, fotografią, eksploracją wulkanów i dużo podróżuje.

Oficjalna strona autora: http://zimniak.art.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

3.07.2008

 

§ 1

1.  Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest za najlepsze, według werdyktu Jury, oryginalne utwory polskojęzyczne utrzymane w konwencji fantastyki, które zostały wydane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku.

2.  Ocenie podlegają wartości literackie dzieła.

3.  Celem ustanowienia Nagrody jest promowanie wartościowej literatury utrzymanej w konwencji szeroko pojętej fantastyki.

4.  Uwzględnia się pierwsze wydania utworów żyjących autorów ogłoszonych drukiem w książkach posiadających numer ISBN lub czasopismach posiadających numer ISSN.

5.  Utwory publikowane w cyklach zawierających więcej niż jeden tom ocenia się każdy oddzielnie, chyba że Przewodniczący Jury postanowi inaczej.

 

§ 2

1.  Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach:

            a) powieść;

            b) opowiadanie.

2.  Za powieść uznaje się utwór o objętości powyżej 100 stron znormalizowanych (180000 znaków ze spacjami). Przewodniczący Jury ma prawo zmienić kwalifikację utworu do kategorii powieści lub opowiadania.

3.  Spośród nominowanych utworów Jury w osobnych kategoriach wyłania Nagrodę, Złote Wyróżnienie i Srebrne Wyróżnienie. Jury może w danym roku zrezygnować z przyznania Nagrody lub Wyróżnień w poszczególnych kategoriach.

 

§  3

1.  Pracami organizacyjnymi i koordynującymi niezbędnymi do przyznawania Nagrody zajmuje się Komitet Organizacyjny Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego.

2.  Kontakt z Komitetem następuje przez jego przewodniczącego lub przez sekretarza. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie informacyjnej Nagrody: http://zimniak.art.pl/n/.

 

 § 4

1.  Jury składa się z literaturoznawców ze stopniem doktora i dorobkiem  naukowym w dziedzinie fantastyki oraz z krytyków literackich o odpowiednim autorytecie, publikujących artykuły o fantastyce. W Jury nie mogą zasiadać przedstawiciele wydawnictw książkowych, publikujących fantastykę. Członkiem Jury nie może być pisarz aktywny w dziedzinie literatury, chyba że wycofa swoją kandydaturę do Nagrody.

2.  Jury powoływane jest co roku w pierwszych trzech miesiącach roku na okres jednej kadencji przez Komitet Organizacyjny bona fide według kwalifikacji merytorycznych kandydatów po zasięgnięciu opinii środowiska akademickiego. Jury w poprzednim składzie pełni funkcję aż do dnia powołania nowego składu. Jury wybiera Przewodniczącego Jury. Kandydatury na Przewodniczącego Jury może wysuwać każdy członek Jury i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

3.  Liczba kadencji dla Jurorów nie jest ograniczona.

4.  Liczba Jurorów nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 15.

 

 § 5

1.  Zgłaszanie utworów do Nagrody następuje na ręce sekretarza Komitetu Organizacyjnego. Na podstawie zgłoszeń i własnych informacji Komitet układa kompletne listy utworów spełniających kryteria uczestniczenia w konkursie do Nagrody i publikuje je.

2.  Listy elekcyjne wskazują 6 powieści i 6 opowiadań nominowanych do Nagrody, uszeregowanych według malejącej liczby uzyskanych punktów. Listy elekcyjne, osobno dla każdej kategorii, zostają ułożone na podstawie wyników głosowania Elektorów. Listy elekcyjne lub ich fragmenty mogą być publikowane przez Komitet Organizacyjny.

3.  Elektorzy zostają bona fide powołani przez Komitet na podstawie wiedzy członków Komitetu i powinni należeć do opiniotwórczych odbiorców literatury fantastycznej. Elektor może rekomendować Komitetowi kolejnych kandydatów. Elektor nie może być aktywnym pisarzem tworzącym w konwencji fantastyki, chyba że zrezygnuje z kandydowania do Nagrody.

4.  Liczba Elektorów nie może być mniejsza niż 50 i nie powinna przekraczać 100.

5.  Dla Jury listy elekcyjne mają charakter rekomendacji. Jurorzy mają prawo dodatkowo zgłaszać utwory nienominowane według własnego uznania i przekonania, po 3 w kategorii powieści i opowiadania, głosując na nie. Utwór nienominowany przez Elektorów zgłoszony co najmniej przez 2 Jurorów zostaje dopisany do listy utworów nominowanych.

 

 § 6

1.  Wszystkie głosowania są jawne i odbywają się zwykłą większością głosów.

2.  Komitet Organizacyjny przyjmuje zgłoszenia utworów do konkursu do dnia 15 lutego.

3.  Do końca lutego każdego roku Komitet Organizacyjny powołuje gremium Elektorów i rozsyła im listy zgłoszonych utworów. Elektorzy mają prawo zgłaszać utwory, niefigurujące na listach, głosując na nie, a Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo weryfikacji ich przynależności do konwencji fantastyki.

4.  Elektorzy do 15 kwietnia zawiadamiają Komitet o swoim wyborze, nadsyłając od 1 do 5 uszeregowanych tytułów w każdej kategorii, którym przypisuje się punkty: 5 za pierwszy, a za każdy następny o 1 punkt mniej. Na listach elekcyjnych utwory uszeregowane są wg malejącej liczby uzyskanych punktów, a 6 pierwszych uzyskuje nominacje do Nagrody. Nominacje elektorskie ogłaszane po 15 kwietnia. Listy zawierające po 6 nominowanych powieści i opowiadań oraz listy zawierające wszystkie utwory odpowiadające kryteriom Nagrody i opublikowane w poprzednim roku rozsyła się Jurorom do końca kwietnia.

5.  Jurorzy będą otrzymywać w miarę możliwości Komitetu Organizacyjnego gratisowe egzemplarze nominowanych utworów, a także innych utworów, na które zgłoszą zapotrzebowanie.

6.  Komitet Organizacyjny ułatwi Jurorom wzajemny kontakt, aby wyeliminować lub ograniczyć konieczność osobistych spotkań lub posiedzeń Jury.

7.  Do końca września Przewodniczący Jury przesyła w zamkniętej kopercie na ręce Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego podpisany przez siebie końcowy protokół głosowania Jury, w którym wymieniono w kolejności uhonorowane utwory w poszczególnych kategoriach i liczby przypisanych im punktów według głosowania. Głosowanie Jurorów polega na ułożeniu w każdej kategorii listy 3 wybranych utworów uszeregowanych od najwyżej ocenianego, które otrzymują od 3 do 1 punktu, i przesłaniu ich Przewodniczącemu Jury w zamkniętej kopercie w postaci podpisanego przez siebie dokumentu. Do końcowego protokołu, przesyłanego do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, Przewodniczący Jury dołącza kopie dokumentów głosowania nadesłanych przez Jurorów.

8.  Utwory z największą liczbą punktów zostają kolejno uhonorowane główną Nagrodą Literacką im. Jerzego Żuławskiego, Złotym Wyróżnieniem i Srebrnym Wyróżnieniem Nagrody, chyba że Jury skorzysta z prawa do rezygnacji z przyznania Nagrody lub Wyróżnień.

9.  Przewodniczący Jury ma prawo powołać ze składu Jury swojego zastępcę, który przejmie część obowiązków przy zbieraniu i obliczaniu głosów Jury. Za weryfikację poprawności procedury przekazywania wyników głosowania przez Jurorów odpowiada Przewodniczący Jury. Prawo podpisu końcowych dokumentów nie może być scedowane przez Przewodniczącego Jury.

10. Listę utworów nominowanych uzupełnia się, jeśli zostały dokonane dodatkowe zgłoszenia przez Jury według procedury.

11. We wszelkich wątpliwych przypadkach dotyczących głosowania Jury decyduje Przewodniczący Jury.

12. Niedotrzymanie terminu może skutkować wykluczeniem głosującego z dalszych etapów procedury.

 

 § 7

1.  Utwory nagrodzone, a także dodatkowo nominowane przez Jury są przedstawiane w werdykcie Jury podczas galowej konferencji prasowej w siedzibie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie, która odbywa się w październiku. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawski) objęło Nagrodę swoim patronatem.

2.  Uroczyste wręczenie dyplomów może odbyć się dodatkowo w późniejszym okresie w innym miejscu, ale nie później niż do 15 grudnia.

 

§  8

1.  Dla głównej Nagrody wymiar finansowy ustalany jest co roku, natomiast Wyróżnienia i nominacje pozostają wyłącznie prestiżowe. W poszczególnych latach Nagroda może nie mieć wymiaru finansowego.

2.  Podziału środków między kategorie dokonuje Komitet Organizacyjny po zasięgnięciu opinii Jury.

3.  Wysokość honorariów Jurorów ustalana jest co roku i zależna jest od uzyskanych środków. Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich wysiłków, aby honoraria dla Jurorów były wypłacane, lecz nie może ich gwarantować.

 

§ 9

1.  Szczegółowej interpretacji regulaminu w razie potrzeby dokonuje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego po zasięgnięciu opinii jego członków i opinii Jury.

2.  Regulamin może być aktualizowany przez Przewodniczącego Komitetu po zasięgnięciu opinii członków Komitetu lub Jury lub na ich wniosek. Corocznej aktualizacji należy dokonać w styczniu.

3.  Ogólne procedury postępowania ustalane są w trakcie obrad Komitetu. Ostateczne decyzje podejmuje Przewodniczący Komitetu.

 

§  10

1.  W roku 2008 obowiązują postanowienia szczególne wymienione w §10, wyłączające obowiązywanie niektórych innych punktów regulaminu. Postanowienia szczególne wynikają ze skróconego okresu czynności mających na celu przyznanie Nagrody.

2.  Nagroda nie ma wymiaru finansowego.

3.  Nagroda i Wyróżnienia przyznawane są tylko w kategorii powieści. Nie wprowadza się kategorii debiutu.

4.  Jurorzy otrzymują honoraria pod warunkiem, że Komitet Organizacyjny uzyska środki od sponsorów. Komitet Organizacyjny wykonuje wszelkie prace bez wynagrodzenia.

5.  Liczba Elektorów powinna zawierać się w granicach 50-100, a nie może być mniejsza niż 40.

6.  Termin składania list przez Elektorów upływa 25 lipca, lecz uprasza się o składanie list wcześniej.

 

 

 Pobierz plik .rtf: Regulamin3.07.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Jury

(rok powołania 2008)

 

Naukowcy:

 

prof. Antoni Smuszkiewicz  (Przewodniczący)      

dr Dariusz Brzostek          

dr Wojciech Kajtoch

dr Mariusz Maciej Leś

dr Adam Mazurkiewicz

dr Edyta Rudolf

dr Jerzy Szeja

 

Krytycy:

 

Lech Jęczmyk

Paweł Matuszek

Wojciech Orliński

Maciej Parowski

 


 

 
 

Biogramy Jurorów


Przewodniczący Jury

ANTONI SMUSZKIEWICZ – prof. dr hab., kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor opracowań z zakresu dydaktyki; znawca literatury fantastycznej, opublikował na jej temat wiele artykułów oraz książki: "Stereotyp fabularny fantastyki naukowej" (1980), "Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej" (1982), "Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej" (z Andrzejem Niewiadowskim, 1990) i opracowanie popularnonaukowe "Stanisław Lem" (1995) 

 

 

 

 


DARIUSZ BRZOSTEK (ur. 1973 w Brodnicy), adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury UMK w Toruniu. Z wykształcenia polonista, obecnie zajmujący się głównie antropologią literatury, twórczością Stanisława Lema, teorią niewerystycznych odmian prozy, estetyką XX wieku (konceptualizm), poetyką tzw. sound poetry oraz krytyką literacką i muzyczną (jazz i okolice). Eseista i poeta, autor tomu poetyckiego Świt (1996), współredaktor zbioru szkiców Polska literatura fantastyczna. Interpretacje (Toruń 2005). Publikował na łamach Tekstów Drugich, Literatury Ludowej, Ha! artu, Undergruntu, Frazy, Aktivista oraz witryn internetowych Diapazon i Gaz-eta; w latach 2003-04 był członkiem kolegium redakcyjnego Anteny Krzyku; jest stałym współpracownikiem magazynu o muzyce współczesnej Glissando oraz płockiego Gościńca Sztuki. Teksty ukazywały się w przekładach na język angielski oraz ukraiński. Od kilku lat współpracuje z toruńskim Domem Muz w przygotowywaniu projektów promujących zjawiska kultury alternatywnej oraz awangardy artystycznej XX wieku, jest pomysłodawcą i współorganizatorem Festiwalu Bitnikowskiego, którego kolejne edycje odbywają się od kilku lat w Toruniu. Na płaszczyźnie artystycznej współpracuje jako autor tekstów i perkusista, m. in. z toruńskim duetem muzycznym HATI oraz multimedialną formacją performerską Molok Mun.
 


 

 

 

 


 

WOJCIECH KAJTOCH. Ur. w 1957 roku w Krakowie. W 1980 r. ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (magisterium "Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu styczniowym..." zostało częściowo opublikowane w "Roczniku Komisji Historycznoliterackiej PAN" XX - 1983). Dwa lata (w okresie 1985-1987) studiował w Instytucie Literackim w Moskwie. Doktor filologii rosyjskiej (1991 - Uniwersytet Warszawski). Rozprawę pt. "Bracia Strugaccy (zarys twórczości)" wydał w 1993 r. krakowski Uniwersitas; przełożono ją na język rosyjski (Donieck 2003 - 2 wydania).

Jest także autorem książek: "Rozstrzelane kukły", Kraków 1992 (wiersze); "Pisarze wobec "innych światów" swoich epok. (Wolter - Borowski - Herling-Grudziński - Sołżenicyn - Bracia Strugaccy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej)", Kraków 1994; "Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy", Kraków 1996; "Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa", Kraków 1999; "Doba. Wiersze i proza", Kraków 2003; redaktorem pierwszych czterech tomów almanachu krakowskiego oddziału ZLP "Proza, proza, proza..." (1995, 1996, 1997, 1998).

Opublikował również ponad 20 artykułów naukowych z dziedziny historii literatury polskiej i rosyjskiej XX wieku oraz prasoznawczego językoznawstwa (np. w "Zeszytach Prasoznawczych": "Kogo wychowują czasopisma dla miłośników gier komputerowych?" 1998/1-2, „Odlotowe bez dwóch zdań! Kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla młodzieży” (1999/3-4) oraz drugie tyle pomniejszych prac naukowych.

Niegdyś intensywnie uprawiał krytykę literacką: w latach siedemdziesiątych - w "Studencie", osiemdziesiątych - w "Życiu Literackim" i "Piśmie Literacko-Artystycznym", dziewięćdziesiątych - w "Końcu Wieku" (w sumie ok. 50 recenzji i szkiców). Dziś pisuje w lubelskim zinie "Ulica Wszystkich Świętych", lub w "Zeszytach Prasoznawczych". Czasem drukuje poezje - w prasie i różnych wydawnictwach.

Był wychowawcą w internacie, starszym asystentem IBL PAN, dziewięć lat uczył polskiego w krakowskim X LO. Obecnie jest adiunktem w Ośrodku Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). Uczy retoryki dziennikarskiej, stylistyki i kultury języka polskiego, a niekiedy gatunków dziennikarskich i teorii komunikowania masowego. Interesuje się też zinami i językiem młodzieżowych subkultur.

 


MARIUSZ MACIEJ LEŚ (ur. 1974), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: poetyka i teoria literatury. Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Teorii i Antropologii Literatury.

W rozprawie doktorskiej poświęconej poetyce fantastyki socjologicznej (w druku, pt. „Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne") podkreślał aktualność utopii literackiej jako swoistego sposobu myślenia.

Autor książki "Stanisław Lem wobec utopii" (1998) oraz artykułów o literaturze fantastycznej (m.in. o zjawisku cykliczności, intertekstualnym wymiarze SF, apokalipsie w SF), publikacji dotyczących antyutopijnej poezji Herberta, utopijności prób definiowania „Europy". Współredaktor prac zbiorowych „Herbert i znaki czasu" (2002), „Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego" (2002) oraz wznowienia „Teorii listu" Stefanii Skwarczyńskiej (2006).

Członek Zarządu Białostockiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Zainteresowania badawcze: teoria fikcji i narracji, utopia i pochodne zjawiska literackie, poetyka fantastyki naukowej, powiązania poetyki i ideologii.

 


ADAM MAZURKIEWICZ (ur. w 1973 r.), doktor, pracownik Uniwersytetu Łódzkigo (Wydział Filologiczny). W pracy doktorskiej analizował stulecie istnienia polskiej science-fiction, od modernistycznych początków do 1992 roku, przyjmowanego umownie jako data graniczna. W tym bowiem przedziale czasowym polska science-fiction w klasycznej postaci swego gatunku wykorzystała i wydaje się, wyczerpała swoje możliwości. Rozprawa ukazuje ewolucję polskiej fantastyki naukowej oraz zagadnienia poetyki; przedmiotem analizy są m. in. automatyzm i groteska, świadczące o postawie dystansu twórców wobec tradycyjnie pojmowanej fantastyki; tym samym, pośrednio o jej schyłku. Obecnie zajmuje się badaniami nad literaturą popularną i fantastycznonaukową. Opublikował 30 artykułów z zakresu historii XX-wiecznej fantastyki, komiksu, literatury popularnej, a także wydał pracę "O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990-2004" (Łódź 2007). Obecnie pracuję nad habilitacją z zakresu cyberpunku jako zjawiska kulturowego i społecznego.

 


EDYTA RUDOLF studiowała filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem profesora Tadeusza Żabskiego. Uzyskała doktorat na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1998) na podstawie rozprawy o istotach fantastycznych obecnych w literaturze współczesnej. Aktualnie pracuje w Instytucie Filologii Polskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Zajmuje się teorią literatury, literaturą dziecięcą w kontekście biblioterapeutycznym, literaturą fantastyczną. Publikacje obejmują książkę Istoty fantastyczne we współczesnej literaturze popularnej (2000), a także artykuły i referaty na konferencjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych (Polska, Republika Czeska), m.in.: Bestiarium w literaturze fantasy (1997), Pojęcie fantastyki. Rekonesans badawczy (1999), Bohater mityczny w literaturze fantasy (2003), Rola książki w budzeniu zainteresowań czytelniczych dzieci „trudnych” (2004), Fantasy dla dzieci i młodzieży (2005), Dzieje bajeczne we współczesnej polskiej literaturze fantasy (na przykładzie „Opowieści z Wilżyńskiej Doliny” Anny Brzezińskiej) (2007), Postaci zakochanych kobiet w fantasy (2008). Publikowała m.in. w „Literaturze Ludowej”, „Literaturze i Kulturze Popularnej” oraz w książkach zbiorowych. Współautorka Słownika literatury popularnej (1997, 2006). Współredaktorka „Roczników Naukowych PWSZ w Wałbrzychu”. Przygotowuje pracę na temat alegorii w kontekście historycznym i współczesnych teorii.

 


JERZY ZYGMUNT SZEJA, ur. 1965, nauczyciel licealny i akademicki. Autor książki "Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej" (RABID, Kraków 2004), która powstała jako praca doktorska w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny dodatków edukacyjnych Wydawnictwa Axel Springer Polska. Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Gier (istnieje od 2004 r.), którego zadania statutowe obejmują popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach - w ujęciu teoretyczno-praktycznym, również w dziedzinie dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych i ich zastosowania w edukacji i reedukacji na wszystkich jej poziomach.

 


 

LECH JĘCZMYK (ur. 1936) - polski eseista, publicysta, redaktor i tłumacz m.in. Philipa K. Dicka, Josepha Hellera, Kurta Vonneguta.

Maturę zdał w 1953. Studiował rusycystykę, trenował judo, do 1969 był w kadrze narodowej Polski.

Jest znawcą literatury science fiction. Był redaktorem w wydawnictwie Iskry, gdzie przygotował m.in. 6 tomów antologii Kroki w nieznane. Po przejściu do wydawnictwa Czytelnik prowadził serię science fiction „Z kosmonautą”. Publikował m.in. w „Fantastyce” (gdzie w latach 1990 - 1992 pełnił funkcję redaktora naczelnego) i „Frondzie”.

 


 

 

PAWEŁ MATUSZEK (ur. 1972 w Żywcu). Miłośnik ekscentrycznej literatury, komiksów, filmów animowanych i Thelemy oraz dziennikarz, publicysta i skrytotwórca, tzn. publikuje opowiadania fantastyczne pod pseudonimem. Studiował Filozofię i Organizację Produkcji Telewizyjno-Filmowej. Współpracował z „Przekrojem”, „Życiem Warszawy”, „Ozonem”, „Aktivistem” i „Fluidem”, gdzie publikował recenzje i teksty poświęcone literaturze. Od lutego 2006 roku pełni funkcje redaktora naczelnego pisma „Nowa Fantastyka”, w którym również publikuje swoje recenzje. Od zeszłego roku współtworzy internetowy dział recenzji tygodnika „Newsweek”. Pisze tam głównie o komiksach. Nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić bloga.

Jego utwory nie biorą udziału w konkursie do Nagrody.

 


WOJCIECH ORLIŃSKI  (ur. 24 stycznia 1969 w Warszawie) - polski dziennikarz, pisarz i publicysta. Od 1997 pracuje w "Gazecie Wyborczej", gdzie pisze głównie na tematy związane z kulturą masową.

Ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w "Sztandarze Młodych", Biuletynie Polskiej Akademii Nauk i "Wiadomościach Kulturalnych", jeden z założycieli pisma "Lewą Nogą". Publikował również w "Krytyce Politycznej". W 2005 roku stypendysta wiedeńskiego Instytutu Wiedzy o Człowieku.

Autor książki Co to są sepulki? Wszystko o Lemie wydanej w 2007 oraz opowiadań science-fiction opublikowanych w "Nowej Fantastyce". Prowadzi blog "Ekskursje w dyskursie".

Autor 5 opowiadań, które nie biorą udziału w konkursie do Nagrody.

 


MACIEJ PAROWSKI (ur. 27 grudnia 1946 w Warszawie), polski pisarz, krytyk i redaktor fantastyki naukowej.

Ukończył wydział elektryczny Politechniki Warszawskiej. Od 1974 dziennikarz: początkowo felietonista, kierownik działu kulturalnego, potem sekretarz redakcji i redaktor naczelny (1981) tygodnika studenckiego "Politechnik". Od 1977 kierownik działu krytyki i nauki, od 1979 publicysta tygodnika "Razem". Począwszy od 1968 zamieszczał opowiadania i felietony w "Życiu Warszawy", "Na Przełaj", "Kulturze", "Ekranie" i "Polityce". Od 1982 kierownik działu literatury polskiej w miesięczniku "Fantastyka" (później "Nowa Fantastyka"), od 1992 do 2003 również jego redaktor naczelny. Obecnie redaktor naczelny dwumiesięcznika "Czas Fantastyki".

Jako autor science fiction debiutował opowiadaniem Bunt robotów w tygodniku "Na Przełaj". W 1973 uzyskał wyróżnienie w konkursie "Młodego Technika" za opowiadanie Poczucie pełni. Jego debiutem książkowym była powieść Twarzą ku ziemi. Jego teksty należą w większości do nurtu fantastyki socjologicznej, inspirowanej twórczością Janusza A. Zajdla. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Jego utwory nie biorą udziału w konkursie do Nagrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Andrzej Zimniak, [ zimniak@op.pl ]

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:

Tomasz Wnuczek, [ sturlung@gmail.com ]

 

 

 

 

 

Na początek

Autorem strony jest Andrzej Zimniak, wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiały można kopiować i powielać do niekomercyjnych zastosowań z podaniem źródła.

Kopię portretu Jerzego Żuławskiego wykonanego przez Stanisława Wyspiańskiego uzyskano ze strony http://artyzm.com

Zdjęcie Księżyca uzyskano ze stron http://www.nineplanets.org/, http://www.solarviews.com/