Powrót na okładkę Galerii

GALERIA MAGDALENY SPERZYŃSKIEJ

Gościnnie na stronach Andrzeja Zimniaka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magda Sperzyńska (z domu Śniedziewska) jest absolwentką Wydz. Polonistyki UAM w Poznaniu, pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. Antoniego Smuszkiewicza. Obecnie mieszka w Brukseli. Maluje i tworzy grafiki, jej prace są prezentowane na wystawach i w czasopismach. Lubi uczyć w szkole. Hobby: podróże, zwłaszcza w miejsca o morskich, egzotycznych klimatach.


 

Powrót na okładkę Galerii

 

Jesteś na stronie: http://zimniak.art.pl/

Okładki:

Główna

  Naukowa

    Literacka

      Publicystyczna

        Galeria i podróże

Covers:

Main

  Scientific

    Literary

      Journalistic

        Gallery & travel


Strony niekomercyjne. Autorem stron jest Andrzej Zimniak. Oryginalne teksty, zdjęcia i elementy grafiki chronione są prawem autorskim. Non-commecial pages. Author of the pages is Andrzej Zimniak. The original texts, pictures and elements of graphic are protected by copyright.