Andrzej Zimniak

MAPA STRON (w przygotowaniu)

 

Start

Główna okładka

Nowe na stronach

Main cover

 

NAUKA SCIENCE   LITERATURA  

Start

Okładka

Życiorys

Lista publikacji

Lista komunikatów

   na konferencjach

Streszczenia wyników

   i struktury związków

Działalność redaktorska

Publicystyka

Festiwale Nauki

Linki

 

 

Start

Cover

Curriculum vitae

List of publications

List of communications

   on conferences

Synopses of results and

   structures of compounds

Editorial activity

Journalism

Festivals of Science

 

 

Okładka

Moja przygoda z nauką